pixel

Националният музей в Цюрих е обновен с топлоизолационни панели от пеностъкло

Zürich

Националният музей в Цюрих е една от най-важните културни сгради в Швейцария. Разширяването ѝ показва как старата и нова архитектура могат да бъдат хармонизирани в естетически и функционален план. Старата съществуваща и днес сграда е проектирана в края на 19 век от Густав Гюл в стил Историцизмът. В този контекст често се прави сравнение с приказен замък. В началото на 20 век се взима решение за реновиране и разширение на съществуващата сграда. След конкурса, проектът беше възложен на базелските архитекти Christ & Gantenbein.

Zürich

Сертифициране съгласно Minergie-P-ECO

Докато топлоизолацията вероятно не е играела съществена роля за Густав Гълб, този аспект е бил особено важен при разширяването. Фокусът тук е поставен върху създаването на плътна и топлоизолираща обвивка на сградата. Архитектите избраха Foamglas T4+ и Foamglas S3 от Pittsburgh Corning Schweiz AG.

Изолацията от пеностъкло предлага постоянна термозащита

Foamglas T4+ има топлопроводимост (λD) от ≤0,041 W/mK, а при Foamglas S3 тя е  λD≤0,045 W/mK. Материалът не съдържа вредни за околната среда забавители на горенето или пропеленти и се състои от повече от 60% рециклирано стъкло.

За разширяването на музея, панелите от пеностъкло са използвани в два слоя. Върху основата са нанесени първо подложен бетон и замазка. Следва първи изолационен слой с Foamglas T4+. След това е използван слой Foamglas S3. И накрая, върху изолацията е  направено покритие с горещ битум. Разделителният слой образува прехода към бетонната плоча, направена от водоустойчив бетон.

Под музея е положена общо около 2000 м² изолация. Изолационният материал е с висока якост на натиск.

Zürich

Панелите от пеностъкло имат модул на твърдост (ES) от около 85 до 220 MN/m². Пеностъклото е устойчиво на натиск и остава почти без компресия, дори при големи натоварвания.

Zürich

В зависимост от вида, характерната якост на натиск на изолационния материал е между 510 и 1590 kPa. Материалът също е много стабилен по отношение на размерите и не показва никакво свиване, извиване или подуване. При натоварване също не се наблюдават деформации, които биха могли да имат отрицателен ефект върху уплътнението, изолацията или статиката. В зоната на контакт със земята, пеностъклото предлага високо ниво на защита срещу влага, благодарение на херметично затворената си стъклена структура.

Може да харесате още...

Izolacii.eu