pixel

Над 2,5 млн. лв. се отпускат по програма „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ в област Бургас

Burgas

Програмата се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

По програма „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ се отпускат повече от 2,5 млн. лв. за изпълнение на проекти в най-голямата по площ област на страната – Бургас. Министърът на енергетиката Теменужка Петкова и зам.-министър Жечо Станков посетиха обекти в градовете Приморско, Бургас и Поморие, които са одобрени за финансиране по програмата.

В жилищен квартал „Меден рудник“ в Бургас започват дейности за повишаване на енергийната ефективност на централното топлоснабдяване в три общински сгради за образование. Стойността на проекта е 825 хил. лв. и ще се изпълнява в продължение на 13 месеца. Предвижда се да се извърши реконструкция на районната отоплителна централа на квартал „Меден рудник“. Централата топлоснабдява две училища – „Константин Петканов“ и „Елин Пелин“, както и една детска градина – „Морска звезда“. Министър Теменужка Петкова подчерта, че проектът в Бургас ще се изпълнява не само с норвежки партньор, а и съвместно с Техническия университет в София. По думите на кмета Димитър Николов, с реконструкцията на отоплителната инсталация в квартал „Меден рудник“ ще се осигури непрекъснато отопление за 2 500 деца в учебните заведения.

В Приморско министър Петкова и кметът на града Димитър Германов дадоха старт на изпълнение на проект за повишаване на енергийната ефективност в сградата на СОУ „Никола Вапцаров“. Предвиденото финансиране възлиза на 405 хил. лв., а продължителността на изпълнение на дейностите по него е 12 месеца. В рамките на проекта по програма „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ ще бъде извършена реконструкция на отоплителната система на училището. През  2014 г. с финансиране по Международен фонд „Козлодуй“ са топлоизолирани стените и покрива на СОУ „Никола Вапцаров“.

Енергийният министър Петкова и кметът на Поморие Иван Алексиев посетиха многопрофилната болница за активно лечение  в града. Отпускат се 682 хил. лв. за изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност на здравното заведение. Проектът предвижда смяна и реконструкция на вътрешна отоплителна инсталация в болничното заведение с цел намаляване на крайното потребление на енергия. По думите на кмета Алексиев, изпълнението на проекта ще осигури нов пуск на отоплителната инсталация в болницата, която не е работила от 2009 г. досега.

Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ (т.нар. Норвежка програма) се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство въз основа на подписан меморандум за разбирателство между Република България от една страна и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия от друга.

Може да харесате още...