pixel

Народното събрание прие окончателно промените в Закона за кадастъра и имотния регистър

Въпреки положителните на пръв поглед, промени които прие окончателно 43-тото Народно Събрание в поредния Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), проблемите около изработването на кадастралната карта на България остават с пълна сила и дори в последно време се задълбочават. Обединяването на така наречените карти на възстановената собственост (КВС), които всъщност са квазикадастрални карти, с картите на урбанизираните територии е технически несложна дейност, а превръщането на сегашните номера на имотите в идентификатори (или т.нар. ЕГН на имотите, за което се говори) е още по-просто.

„Не искам да омаловажа промените и в този смисъл становището на Камарата на инженерите по геодезия (КИГ) е, че тези изменения на ЗКИР са стъпка в правилна посока и това бе предвидено в закона още през 2001 г., когато нямаше нито една кадастрална карта от сегашния вид”, каза председателят на Камарата, инж. Валентин Йовев.

Дали това обединение на два картографски (кадастрални) продукта с коренно различни по своята същност качества трябваше да се случи сега, навенднъж или постепенно с покритието на страната с кадастрална карта, е въпрос, по който е излишно вече да се спори, тъй като този ЗИД на ЗКИР го реши. „Както се казва на печалившите честито. Проблем обаче е начинът, по който е предвидено това да стане, капацитетът на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), даже подпомогнат от Министерство на земеделието (МЗ) е недостатъчен нито за обслужването, нито за контрола по приемането на преобразуваните файлове (карти), нито по процедиране на преписките за изменения”, обяснява инж. Йовев. Предвидено е администрацията на АГКК сама да извърши „преобразуването“ и сама да си го приеме за добре свършена работа, като единственият мотив е, че няма да се ангажира бюджетен финансов ресурс за тази дейност.

„Сегашните „митинги“ с опашките в София-град, обаче ще ни се сторят като събрания на етажната собственост, след влизане на закона в сила и преминаването на цялостното обслужване от АГКК, „подпомогнати“ от МЗ. Най-лесният проблем е с издаването на скиците, но за съжаление кадастралната система не е само за това. Тя заедно със специализирания служител зад компютъра контролира, променя граници, следи за правната страна на вписаните в скиците обстоятелства, атрибути, поддържа кадастралния регистър в актуално състояние и какво ли още не. Агенцията по геодезия има и много други функции, към които тя сега се отнася безгрижно, но проблемите за тези важни, високотехнологични държавни дела (в.ж.ЗГК) остават.

fakti.bg

Може да харесате още...