pixel

Необхидим е холистичен подход при създаване на единна стратегия за визията на София

В дебати около наличието и необходимостта от единен документ за цялостна визия на София в дългосрочен времеви период премина втората среща-дискусия на архитекти, неправителствени организации и граждани, която проведе на 4 януари в УАСГ.

Срещата, организирана от Направление „Архитектура и градоустройство“ (НАГ) към Столична община, е част от поредицата срещи за събиране на информация и мнения с цел изготвяне на единно задание за изработване на документ за дългосрочна визия на София.

За разлика от първата среща, сега участниците дебатираха повече въпроси, свързани с необходимостта от холистичен подход при решаване на проблемите на столицата и при работата на общинската администрация, както и за направата на сериозен анализ на съществуващия Общ устройствен план на София.
За приемственост, обвързаност на процесите и проектите от страна на общинската администрация, бизнеса и гражданите се обявиха участниците.

Сред приоритетите, които изтъкнаха присъстващите, бяха борбата за чистотата на въздуха в столицата, и свързаните с това предпоставки – екологичен градски транспорт, изграждане на кръстовища на две нива и др. От неправителствените организации се обявиха за необходимостта от по-добри индикатори за свършеното, както и за цялостен подход за ревизия на поставените цели.

Силвия Христова, председател на постоянната Комисия по устройство на територията в СОС, изтъкна приоритетите, по които Столична община работи усилено и следва да бъдат заложени в по-нататъшната й работа в посока дългосрочната визия на града.

Развитието на столицата като зелен град е ключово понятие, което все повече граждани възприемат, изтъкна тя.
Важен приоритет за всеки софиянец е изграждането на София като удобен град за живеене и придвижване. Според Христова, следва да се работи в посока създаване на все повече пространства, транспортни възли и велоалеи. Ключово е и разкриването,показването и опазването на културното наследство на столицата, което ще спомогне за утвърждаване на столицата ни като водеща туристическа дестинация.

Трябва да работим за създаване на усещането за европейски град
, за да може да привличаме повече инвеститори в града. Това изтъкна Иглика Трифонова, изпълнителен директор на „Колиърс Интернешънъл“ . Проектите са важни, но е важно как визията за бъдещето ще бъде възприета от инвеститорите, изтъкна тя. Посоката на бъдещо развитие на столицата, според представителя на консултантския бизнес е устойчивост на града.
Тя определи като водещ холистичния подход при определяне на насоките на развитие на града, както и активното прилагане на съвременните технологии в градската сред. Трябва да се инвестира в качествен маркетинг и позициониране на стратегията за да може да привличаме работна ръка и туристи, заяви Иглика Трифонова.

Трябва да върнем човешкия облик на София

Много често виждаме, че една изградена сграда може да е красива, но не функционална. Това заяви Горан Миланов, председател на Българска фасилити мениджмънт асоциация. Фасилити мениджърите следят как функционира средата, каква инфраструктура и комуникации има съответния град. Ние имаме сериозен поглед върху това как ползвателите на сгради оценяват въздействието им върху средата.
В някои от развитите икономики се наблюдава Факта, че дейността свързана с поддръжката на сгради се измерва не само с технически параметри, а с индекса на щастието. За да има правилна стратегия би следвало да питаме обитателите на сградите какво искат, да гледаме какви са очаквания и нуждите им не само в момента, но и в перспектива, допълни той.

Липсва цялостен документ, представящ визията на София за следващите 35 години, заяви зам. – председателят на Общинския съвет Иван Велков, в отговор на обратното мнение на арх. Борислав Бориславов.

Проф. Бориславов бе песимист по отношение на крайния резултат от намеренията за изработване на единна методика за визия на София. Според него е необходим нов закон за София, подобно на Виена, Хамбург, Москва и т.н. Отдавна трябваше да започне и работа по актуализация на ОУП, като всеки, който се занимава с тази материя – професионално или не, трябва да потърси необходимите механизми и инструменти, заяви той. Проблемът не е в създаването на нова визия, категоричен бе той.

Необходим сериозен анализ на действията по актуализация на ОУП
, за да може на база този анализ да се създаде действащо и работещо планово задание за цялостна дългосрочна визия на София, допълни арх. Иван Аврамов, председател на Камара на архитектите, РК-София град.

За да има резултат от тези дискусии и СОС да може да одобри задание трябва да се включат максимален широк кръг специалисти, препоръча той и обяви, че той е Главния архитект на София Арх. Здравко Здравков списък с 50 специалисти в устройството на територията .
Освен приемственост е важно да има еднаквост на понятията и обвързаност на процесите. За да се постигнат конкретни резултати е необходимо и цялата база данни за ОУП да се размрази и актуализира, допълни арх. Аврамов.

София е сред най-мръсните градове по отношения на фини прахови частици,
заяви Божидар Божанов, софтуерен архитект.

Тенденцията е леко подобряване, но далеч от европейските норми показват данните. Това е голям проблем, по който трябва да се подходи в различни посоки – архитектура, градоустройство и т.н., заяви блогърът.
Един от начините за подобряване на чистотата на въздуха е изграждане на кръстовища на две нива, макар все още да няма станции за замерване на фини прахови частици по тези кръстовища, изтъкна той. Според него е необходимо и по-сериозно планиране на детайлите по отношение на новите велоалеи, популяризиране на буферните паркинги и т.н.

Все още не ни стига смелост за непопулярни политики
, изтъкна Любомира Колчева, директор на фондация „Еко Общност“. Тя посочи като важен елемент от бъдещата визия на София начина на управление и администриране на общината. Тя препоръча промяна в цялостната работа и диалога на администрацията с бизнеса и гражданите, което ще доведе до качествено управление на града и общината. Според нея липсват добри индикатори, както и подход за ревизия на поставените цели.

Не се цени това, което имаме
, заяви Гергин Борисов от „Спаси София“.

Според него, от близо 20 годни в София няма управление,което да задава правилните въпроси, и освен това липсва разпознаване на големите ползи от малките усилия.
Един от примерите, които той даде е за несъответствие на електронните табла и разписанието на градския транспорт. София се движи като концепция на управление с 50 г. по-назад спрямо средноразвитите европейски градове, твърди той и вярва, че столицата ни има потенциал да изпревари много градове в Европа, не само по отношение на бързината и управлението на градския транспорт.

Главните проблеми, които изтъкнаха повечето участници в работната група бе работата на парче. Необходимо е да се интегрират и синхронизират различните програми и проекти, като информацията за проектите и инициативите на Столична община да е по-достъпна.

Това е поредният разговор, в който ще се дискутират предизвикателствата и възможностите за развитие на град София и крайградските територии.
Следващата среща е на 6 януари от 16 ч. в УАСГ. В нея ще участват:


1. Аркадий Чорбаджийски, Софбилд
2. Майя Грекова , Софийски Университет
3. Ивайло Хлебаров, Екологично сдружение „За Земята“
4. Павлина Петрова, Фондация ФОРУМ
5. Георги Бакалов, Съюз на архитектите в България
6. Веселина Троева, Изследователски център
7. Маргарита Ваклинова, археолог
8. Ивайло Дичев, Софийски Университет
9. Явор Алексиев, Институт за пазарна икономика
10. Олга Стоичкова, Асоциация на собствениците на бизнес сгради в България
11. Тодор Брешков, Launch Hub
12. Дона Пикард, БАН- Институт за изследване на обществото и знанието

Срещите можете да гледате на живо тук.
Следващите дискусии през януари ще се проведат на: 09.01.2017, 11.01. 2017 и 13.01.2017г. от 17:00 часа в УАСГ.

gradat.bg

Може да харесате още...