Нов самовъзставовяващ бетон използва гъбички за отстраняване на пукнатини

Вижте също...