pixel

Нов закон за кредитите за имоти

На днешното си заседание правителството ще разгледа изцяло нов проект на закон за кредитите за недвижими имоти на потребители. Проектът въвежда изисквания на евродиректива, които имат за цел развитието на конкурентен пазар на кредитите в Европейския съюз.

Текстовете предвиждат всяка реклама на кредит за недвижими имоти да бъде ясна, четлива и разбираема, и да съдържа подробна информация за вида на лихвения процент и всички общи разходи по заема.

Преди да отправи обвързващо предложение за сключване на договор, кредиторът трябва да направи оценка относно способността на получателя да го изплаща, включително да допусне възможност за бъдещи събития по време на действие на договора.

Кредиторът няма да има право да прекрати договор за кредит, на основание, че предоставената от потребителя информация преди сключването на договора за кредит е непълна, съобщава Дарик.

Потребителят ще има право по всяко време да погаси изцяло или частично задълженията си по договора за кредит. В тези случаи той ще може да намали общите разходи по кредита с лихвата и всички други разходи за оставащата част от срока на договора.

Кредиторът ще има право на справедливо и обективно обосновано обезщетение за евентуалните разходи, които са пряко свързани с предсрочното погасяване на кредита. То ще бъде в размер до 1% от предсрочно погасената сума по кредита, когато той е погасен преди изплащане на 12 месечни погасителни вноски от усвояването му.

pariteni.bg

 

Може да харесате още...