pixel

Община Варна обяви конкурс за директор на дирекция „Архитектура, градоустройство и устройствено планиране“

Varna

Община Варна обяви конкурс за директор на дирекция „Архитектура, градоустройство и устройствено планиране“ на Общината. Конкурсът ще се проведе на два етепа – с тест и интервю.

Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17.30 часа на 13 май.

Освен да ръководи работата на дирекцията, директорът разработва и провежда политиката на Община Варна в областта на градоустройственото планиране – архитектура, градоустройство и кадастър. Той ръководи, координира и контролира работата по създаване, прилагане и изменение на устройствените планове, организира изпълнението на законодателни решения на Общински съвет и Общината и др.

Може да харесате още...