Optiflex-новата еластомерна гума от Izocam

 

optiflex

Ди Трейд Груп представя нов продукт от лидера в изолационния сектор – фирма Izocam. Новата еластомерна гума, с търговско наименование Optiflex, е разработена, за да задоволи новите, променящи се нужди на пазара. Предлага по-добра топлоизолация и контрол на конденза. Продуктът е с отлично качество на конкурентна цена.

Izocam Optiflex е наличен в два варианта: готови модули за изолация на тръби и изолация на рула. Продуктът е със затворена клетъчна структура и се използва за изолация на климатични, отоплителни и охладителни системи. Модулите за тръби са с диаметър от ф6 до ф114 и дебелина на изолацията 6, 9, 13, 19 и 25 мм. Изолацията на рула е със следните дебелини: 6, 9, 13, 19, 25 и 32 мм. Рулата се произвеждат без покритие, с покритие от алуминиево фолио или самозалепващо покритие. Материалът е еластичен и се монтира лесно и бързо.

Izocam Optiflex е екологично чист продукт и не съдържа CFC. Борбата срещу климатичните промени и ограничаването на потреблението на енергия са целите, които налагат създаването на иновативни изолационни материали. Поставянето на изолация играе важна роля за намаляване на въглеродните емисии и за опазването на околната среда, ефективното потребление на енергия. Сградите и системите, които са изолирани с подходящите материали и с подходяща дебелина на изолацията, са най-голямата стъпка към енергоспестяване.

Izocam Optiflex има добра топлопроводимост – 0,034 W/mK при 0°C и може да се прилага в диапазон от -50 до 105°C.

Di trade

За контакт и повече информация относно конкретното изолационно решение може да се обърнете към специалистите на Ди Трейд Груп.

Вижте също...