pixel

Оптимистичен доклад на ЕК за България прогнозира умерен растеж

Европейската комисия прогнозира намаляване на темпото на растеж на реалния брутен вътрешен продукт на България до 2% през 2016 г. спрямо 2015 г. заради усвояване на по-малко евросредства. Растежът на БВП ще се възстанови до 2,4% през 2017 г.

Инфлацията се очаква да бъде отрицателна през 2016 г., но ще се върне към положителните нива през 2017 г., съобщава Нова телевизия.

Вътрешното търсене засилва ролята си за икономически растеж. Растежът през 2015 г. е по-силен, отколкото през 2014 г., най-вече заради по-високите нива на нетен износ. Но вътрешното търсене се очаква да засили ролята и дори да измести износа като фактор за икономическия растеж през 2017 г.

От ЕК посочват, че забавянето в изпълнението на финансирани от ЕС проекти ще забави инвестициите през 2016 и 2017 г.

Нетният износ има положителен принос за растежа през прогнозния период, като се очаква да расте по-бързо от вноса, подпомагано от по-голямото търсене от ЕС. Индустриите, съсредоточили бизнеса си върху износа, ще бъдат облагодетелствани от слабото евро, на което е подчинена националната валута, както и от факта, че значителна част от българският износ е в страни извън еврозоната.

През 2017 г. обаче приносът на нетния износ за ръста на икономиката ще намалява, тъй като ще е изпреварен от ускоряващото се вътрешно търсене.

Като цяло Европейската комисия оценява рисковете пред перспективите за растеж като балансирани. Като положителна част в прогнозата експертите подчертават увеличаването на заетостта.

Условията на трудовия пазар се подобряват – нивото на безработица ще намалее до 8,6% през 2016 г. и 8% през 2017 г. Инфлацията се очаква да нарасне постепенно, но като цяло през 2016 г. ще остане отрицателна на ниво от -0,7%, а през 2017 г. ще се ускори до 0,9%.

Публичните финанси в България също се подобряват. Държавният дефицит е намалял до 2,1% през 2015 г. В сравнение с целта за бюджетен дефицит от 2,8% от БВП през 2015 г. по-добрите резултати се дължат на по-високите данъчни приходи от около 1,5% от БВП.

Прогнозата на ЕК е дефицитът да намалее до 2% от БВП през 2016 г. и до 1,6% от БВП през 2017 г. Икономическият растеж в целия ЕС се очаква да остане умерен, като се увеличи или остане непроменен в някои държави-членки.

Очаква се икономиките на всички държави да се разширят през следващата година, но растежът все още е неравномерно разпределен на територията на ЕС. Нетния износ в еврозоната се очаква да остане спирачка за растежа през 2016 г. Растежът ще зависи от търсенето на вътрешния пазар. Инвестициите се очаква да достигнат 3,8% в еврозоната и ЕС, а частното потребление ще остане умерено, тъй като възстановяването на инфлацията да намали реалното нарастване на доходите.

Растежът на страните от Европейския съюз миналата година падна до най-ниското ниво от 2009 г. (3,2% през 2015 г.), предизвикано от забавянето в развиващите се пазари. Перспективите за растеж на световния БВП отслабват заради забавянето на големите развити икономики.

Световната икономика се очаква да нарасне с 3,1% през 2016 г. и 3,4% през 2017 г. Според прогнозите брутният вътрешен продукт (БВП) в еврозоната ще продължи да нараства с умерени темпове през периода 2015-2017 г.

В своята пролетна прогноза комисията очаква растеж на БВП в еврозоната от 1,6% през 2016 г. и 1,8% през 2017 г., спрямо 1,7% през 2015 г. Увеличението на БВП в ЕС се очаква да намалее от 2% през м.г. на 1,8% през 2016 г. и да се покачи леко до 1,9% през 2017 г.

Novanews.bg

 

Може да харесате още...