Оргахим е с нов директор Човешки ресурси

Ventsislava Petrova

Новият Директор Човешки ресурси на Оргахим АД е Венцислава Петрова – експерт с над 12 години опит в бранша – 10, от които на управленски позиции в компании като Каолин, БТК и Солвей Соди. Венцислава ще отговаря на стратегическо ниво за управлението и развитието на човешките ресурси в Групата Поликолор-Оргахим, включваща Оргахим АД в България и Поликолор АД в Румъния, като ще се отчита на Изпълнителния Директор на Групата Мариус Вакароиу.

През настоящата и следващата година приоритетите за Групата са уеднаквяване на практиките и политиките за управление на персонала в двете компании, изграждане на обща корпоративна култура, усъвършенстване на системата за оценка на трудовото представяне, подобряване на вътрешните комуникации, въвеждане на ефективни програми за обучение и развитие на персонала, съобразени с нуждите на служителите и бизнес целите на Групата.

„Радвам се, че има с какво да допринеса в компания с над 110 годишнa история, която е и лидер в сектора. Това, че ролята ми покрива персонала в двете държави е предизвикателство, но е и естествен подход при сливането на две компании от една и съща индустрия. Групата гледа стратегически и на двете производства”  – коментира новият директор.
Венцислава е завършила Университета за Национално и Световно Стопанство – гр. София с магистърска степен по „Управление на човешките ресурси“. Притежава и магистърска степен по Европеистика от Русенския университет „Ангел Кънчев”. Ползва английски и френски език, семейна с две деца.

Оргахим АД е най-големият производител на бои, лакове, смоли и анхидриди в България и една от най-големите и най-добре оборудвани химически компании в Югоизточна Европа. Дружеството има над 110 годишна история в производството на специализирани химикали и покрития, с модерни инсталации и значителни ресурси, използвани за разработването на нови продукти. Компанията има над 1000 продукта, 300 служители, 4 фирмени магазина, 9 дистрибутора и партньори в цялата страна.