Оргахим и REECL – партньори по програма енергийна ефективност ви дават възможност за отстъпка до 50%

Същност на програмата:

Програмата REECL предоставя на домакинства или сдружения на собственици от цялата страна възможност да се възползват от предимствата на енергийната ефективност и да получат целеви кредити и безвъзмездна финансова помощ чрез мрежата на български търговски банки.

Всяко домакинство или сдружение на собственици, което е получило кредит по програмата REECL има право да ползва , съответно и безвъзмездна финансова помощ в размер на 20%, 30% и 35% от стойността на кредитирания енергоспестяващ проект, след като той бъде успешно завършен и са били изпълнени всички условия. Dekotherm® е ТИС (Топлоизолационна система), отговаряща на изискванията на REECL, регистрирана под код I026 на сайта на програмата.

Стъпки за реализация:

1. Клиентът избира доставчик и монтажник на Dekotherm® официално одобрен по REECL (техен списък има на сайта на програмата), който изготвя примерна оферта/проформа-фактура с подробно описание на оборудването.

2. Клиентът посещава офис на банка ОББ, където попълва молба – декларация за кредит по програмата „Енергийна ефективност“, прилагайки оригиналната оферта/проформа- фактура.

3. В случай на одобрение Клиентът попълва и подава в банката искане за безвъзмездна помощ  след завършване на строително-монтажните работи, и не по-късно от 4 месеца от датата на договора за кредит, прилагайки:

– Протокол за извършени работи, подписан и подпечатан от фирмата, по образец на ОББ/ Техническа спецификация чертежи и цена на монтираните предварително одобрени материали;
– Оригинална фактура;
– Касова бележка/копие от платежен документ удостоверяващ плащането.

4. Независим консултант по проекта ще провери Вашите документи и може да Ви посети на място.

До 20 работни дни след подаване на документите ще получите отговор за одобрената безвъзмездна помощ.

Тъй като Оргахим е социално ангажирана компания и партньор по програмата, предоставя допълнителна отстъпка на системата си Dekotherm® в размер на 10% от стойността на материалите, както и допълнителен бонус в размер 5% за площи над 1000м²

В случай, че Ви е необходима допълнителна информация може да се обърнете към нас на e-mail: [email protected]

Вижте също...