Оргахим представи иновативна огнезащитна боя за метал

Deko Professional огнезащитна боя за метал

През месец май 2015 г. Оргахим АД представи и пусна на пазара иновативен продукт за огнезащита. Той е част от серията за професионална употреба Deko Professional. Покритието е предназначено за огнезащита на метални конструктивни елементи с I и H сечение.

Представлява набъбващо при нагряване защитно покритие, на базата на разтворител. Използва се за повишаване на огнеустойчивостта на стоманени конструкции от 30 до 90 минути.

Продуктът се препоръчва за употреба на закрито. При относителна влажност под 70% не е необходима обработка с покривна боя, освен ако пребоядисването не е необходимо по други съображения (напр. естетически, специални потребности за цвят).

Забранено е конструкциите, боядисани с огнезащитна боя да се излагат на атмосферни влияния (напр. дъжд или на други валежи, силна кондензация) без да е положено финишно покритие (Бързосъхнещ емайллак).

Продуктът се предлага в разфасовка от 30 кг в бял цвят. При желание от страна на клиента, Оргахим предлага финишно покритие в цвят по картел RAL. Преди полагане на огнезащитната боя за метал е желателно да използвате Deko Professional грунд за огнезащитна боя – разфасовка 25 кг, цвят светло сив.

Използваната система Deko professional грунд + огнезащитна боя + финишно покритие (бързосъхнещ емайллак) е тествана и има 5 години гаранция в корозийна среда, отговаряща на категория C4.

Продуктът е сертифициран от Министерство на вътрешните работи, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” и притежава Становище за допустимост на основание чл. 4, ал. 4 от НАРЕДБА № РД – 02 – 20 – 1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (НУРВСПСРБ)  рег. № 1983 сд-6, 28. 04. 2015 г.