OSB плоскости на стената за пароизолация

В това видео ще видите как се полагат OSB плоскости на стената. Добрата пароизолация е важна тема, когато става дума за вътрешните строителни дейности. При липсата или лошото ѝ изпълнение често се стига до сериозни строителни щети. Затова внимателното изпълнение е от голямо значение. В това видео е показано изпълнение на пароизолация с помощта на OSB плоскости. Внимание! За тази цел могат да се използват само плоскости OSB3 и OSB4, залепени плътно. Алтернативно фугите могат да бъдат уплътнени със съответната лепяща лента.

OSB 1

Преди инсталирането на плоскостите се премахват евентуално стърчащи винтове от конструкцията. За залепянето им към пода и стената се използва еластично лепило. Допълнително се укрепва с винтове.

Вижте също...