pixel

Откриха обновен блок с 26 слънчеви панели

В София беше открита пилотна жилищна на ул. „Черковна“ 75, възобновена по проект „Стакато”.
Сградата е обновена по инициатива на обитателите със субсидии, предоставени от европейския проект „Стакато” за възобноваеми енергийни източници.

На място бяха разгледани санирането на фасадата и поставените слънчеви колектори и бойлери за подгряване на топла вода в многоетажната жилищна сграда.

Район „Оборище“ е партньор по международния проект „Стакато“, по който се инсталират възобновяеми енергийни източници на многофамилни жилищни сгради в София, Амстердам и Будапеща при цялостно саниране.

Проектът цели повишаване на енергийната ефективност на сградите, енергийни спестявания за собствениците на апартаменти и намаляване на въглеродните емисии от отопление.

По проект „Обновен дом“ от 2006 г. са реновирани общо 50 сгради, 13 от тях в София. 6 от тези завършени сгради са в Район „Оборище“, а 3 от тях и детска градина № 60 имат инсталирани възобновяеми източници на енергия от проект „Стакато“.

Сега се открива завършената 4-та жилищна сграда – обновена и с мерки за спестяване на енергия и производство на енергия от възобновяеми източници, която се намира на ул. „Черковна“ № 75.

Тя заслужава oсобено внимание с иновативния си финансов модел за осигуряване на финансиране за енергоспестяващите мерки по фасадата с по-високи показатели от нормативно изискваните за страната, за да се постигнат критериите за включването й в „Стакато“, в който успешно участват няколко източника: наеми от базова станция на мобилен оператор; кредит за топлоизолация по фасадата; кредит от фонд „Козлодуй“ за прилагане на енергоспестяващи мерки (схема на EBRD за финансиране REECL), който осигурява 30% от необходимите средства за мерки за енергийна ефективност. Така собствениците на жилища не е трябвало да допринасят със лични средства.

На покрива на сградата на ул. Черковна са поставени 26 слънчеви колектора с обща площ около 52.50 м2, българско производство. Соларните панели, инсталирани върху пилотната сграда имат 5 години гаранция. Поставена е дограма с двоен стъклопакет, обновена е входната врата и вътрешността на общите помещения. Жителите на сградата вече ползват вода, затоплена със слънчева енергия.
 
Предвижда се през лятото почти цялото потребление на живеещите в сградата да бъде покрито с възобновяем енергиен източник.

dir.bg

Може да харесате още...