pixel

Отстраниха временно директора на АГКК

„Изпълнителният директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) Светослав Наков е временно отстранен от длъжност и му е забранено да  изпълнява функции и задължения като такъв, считано от 04.11.2016 г.”, съобщиха от Министерство на регионалното развитие и благоустройство.

Поводът е публикация в сайта „Афера“ от 3 ноември 2016 г. за наличие на конфликт на интереси. Още същия ден министърът на регионалното развитие и благоустройството, Лиляна Павлова поиска обяснение от изпълнителния директор на АГКК Светослав Наков и разпореди да бъде направена проверка по случая от Инспектората на МРРБ.

На 4 ноември 2016 г. по нареждане на министър Павлова представеният от инспектората на МРРБ доклад е изпратен на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за извършване на проверка и произнасяне за евентуален конфликт на интереси спрямо изпълнителния директор на АГКК.

От 4 ноември функциите и задълженията на изпълнителен директор на АГКК са поети от главния секретар на агенцията Лазаринка Стоичкова и директора на дирекция Геодезия и картография инж. Румен Янков.

Може да харесате още...