Озеленени покриви като алтернативни убежища за пчелите

Zinco

“Ако пчелите изчезнат от земята, човек има само четири години да живее: без пчели няма нито опрашване, нито растения, нито животни, нито хора” – този добре познат цитат се приписва на Алберт Айнщайн. Немската фирма Zinco разпознава голямата екологична роля на пчелите, тъй като те опрашват почти 80% от всички селскостопански и диви растения. Останалите 20% остават за други насекоми като оси, мухи, диви пчели, пеперуди и други насекоми. Следователно също така е вярно, че в резултат на изменението на климата, намаляването на растителното разнообразие чрез монокултури и използването на растителни пестициди, се наблюдава рязък спад на насекомите като цяло, както и на дивите и медоносните пчели, което в крайна сметка има фатални последици и за хората. Насекомите се нуждаят от богати на видове, цъфтящи и зелени площи, които все по-често липсват, особено в бетонните градски джунгли.

Zinco

Обширните озеленени покриви, които компанията Zinco реализира, предлагат спокойно убежище за много животински и растителни видове. Допълнително привнесени елементи като пясък, дървесина или помощни средства за гнездене също специално насърчават биоразнообразието. Сега фирмата предлага специално разработена система за озеленяване на покриви, която има за цел да допринесе ефективно за подпомагане на пчелните семейства. Специално разработен за тази цел, миксът от растения е съобразен с нуждите на пчелите и предлага разнообразен и особено дълготраен нектар и полени през цялата година.

Zinco

Пчелите играят най-голямата екологична роля сред всички опрашители, тъй като опрашват почти 80% от всички полезни и диви растения. За техните нужди, компанията предлага растителни видове, чиито период на цъфтеж започва през март и продължава чак до късна есен. Общо 24 вида богати на нектар, цъфтящи растителни видове са включени в списъка на растенията за специалната система. Всички тези видове са подходящи за отглеждане на открити покриви и могат да се справят добре при дебелина на почвата от около 10 см.

Zinco

Под субстрата са положени системен филтър, дренажен елемент Floradrain FD 25 и защитен слой. Тази конструкция на системата Zinco осигурява постоянно “пчелно пасище“, обезпечавайки пчелите с много храна, благодарение на красива растителност.

Zinco

За повече информация: Zinco

Вижте също...