Пастообразните мазилки Термофлекс® Pro със сертификат за негоримост (Клас А2)

Една от възловите задачи на проектанта в процеса на планиране и изграждане на сгради и съоръжения е спазването на множеството регулаторни стандарти, наложени с цел да се осигури безопасна и качествена експлоатация. Такъв е и случаят с обезпечаването на пожаробезопасността на дадена конструкция. Този факт се явява и основен двигател за производителите на строителни материали, които не пестят ресурси и усилия за постоянно оптимизиране на производството и разработване на продукти с възможно най-добри показатели за пожароустойчивост.

„Изпитването на пожароустойчивостта на строителните материали е отговорен процес, тестващ поведението на материалите, изложени на високи температури, обикновено присъщи за пожари в малки затворени помещения.“

Пасивната защита срещу пожари и нейното значение

Освен добре познатите активни средства за защита от пожар като противопожарни инсталации и системи за ранна сигнализация, практиката налага и тяхното комбиниране с материали, осигуряващи пасивни защита. Този тип средства нямат за основна функция защитата от пожар, а напротив – те могат да защитават дома от външни влияния, да контролират температурата и влагата в него, да осигуряват красив и изящен екстериор и т.н. Същевременно с това обаче, техните свойства ги превръщат в устойчива бариера за разрастването на възникналия пожар, спомагат за намаляване на материалните разходи, подсигуряване на сигурността на обитаващите, задържайки пламъците и запазване здравината на конструкцията възможно най-дълго време.

Класификация и установени класове на негоримост

Основен показател за класификация на строителните продукти и оценка на степента и приноса за разпространение на пожара, е класът за реакция на огън. Този показател се определя въз основа на резултати от изпитване. За строителните материали, тези класове могат да бъдат А1, А2, B, C, D, E и F. В зависимост от това какъв е приносът на конкретния материал за развитието на неконтролирано горене, строителните материали могат да се характеризират, както следва:
Клас А1 – негорими продукти без никакъв принос в развитието на неконтролирано горене;
Клас А2 – негорими продукти с изключително ограничен принос за неконтролирано горене;
Клас В – трудногорими продукти с много ограничен принос за неконтролирано горене;
Клас С – трудногорими продукти с ограничен принос за неконтролирано горене;
Клас D – горими продукти с приемлив принос за неконтролирано горене;
Клас E – горими продукти със значителен принос към неконтролирано горене;
Клас F – горими продукти без определени характеристики за реакция на огън;

Съществуват и други показатели, характеризиращи строителните материали и поведението им в условия на пожар. Така например, в зависимост от интензивността на отделяне на дим и образуването на пламтящи частици или капки при горене, те биват означавани със символите „s (s1, s2, s3)” и „d (d0, d1, d2)”. Значението на съответните символи е, както следва:
s1 – много ограничено отделяне на дим;
s2 – ограничено отделяне на дим;
s3 – без изискване за ограничаване на образуването на дим;
d0 – не образуват пламтящи частици или капки;
d1 – пламтящите частици или капки изгасват бързо;
d2 – без изискване за ограничаване на образуването на пламтящи частици или капки;

Надеждна противопожарна защита с Термофлекс® Pro серия пастообразни фасадни мазилки

С подобряването на Pro-серията пастообразни фасадни мазилки, Марисан вече предлага на пазара продукти с изключително висок клас на горимост (А2). В сравнение с досегашния клас (C), новоразработената структура на мазилките значително подобрява противопожарните качества на продуктите, включени в тази гама.

Всеки, предпочел да работи с Термофлекс® Pro серията пастообразни фасадни мазилки на Марисан, включваща в себе си разнообразни продукти като силикатната нано мазилка Pro Solid Nano, силиконовата Pro Elastic, силикат-силиконовата Pro Solid и силикон-модифицираната Pro Tech, може да бъде спокоен, както в качеството и изящната визия на покритието, така и в неговите противопожарни свойства.

Що се отнася до показателите за интензивност на отделяне на дим и образуване на пламтящи частици, мазилките на Марисан отново са първенци в класа си със стойности s1 и d0.

Завидните противопожарни свойства на пастообразните мазилки Термофлекс®, в комбинация с тяхното отлично сцепление към множество различни материали и образуването на стабилни покрития, са гаранция за дълготрайно качество и сигурна защита на фасадите. За още по-добри резултати се препоръчва комбинация с интегрираните системи за топлоизолиране на Марисан. Те са особено подходящи както за новопостроени, така при стари сгради, намиращи се в процес на саниране или реновиране. Креативното оформление и изящната визия на цялостната композиция се гарантират от системата за тониране Energy in colors, предлагаща възможност за избор от над 2080 цвята и 5 структури на декоративни мазилки.

Мазилките Термофлекс® Pro – важен компонент в доказано ефективните интегрирани топлоизолационни системи на МАРИСАН   

Перфектната и дълготрайна защита на сградите се гарантира от изпитаната работа в синхрон между отделните компоненти в интегрираните топлоизолационни системи на Марисан. Като важна част от тях, Pro-серията мазилки Термофлекс® и тяхната подобрена пожароустойчивост, спомагат за повишаване на цялостния клас на горимост на топлоизолационните системи от EPS. Така, интегрираните топлоизолационни системи вече се характеризират с клас на горимост (B) и поведение при пожар със стойности s1 и d0.

„Пожароустойчивостта зависи особено от комбинацията на различни материали, ефективно работещи в система, без значение дали са предназначени за приложение във фасади, подови или покривни настилки.“

Kомбинацията от отличните топлоизолационни характеристики на системите от EPS и придружаващата ги дългогодишна гаранция, превръща сигурната и постоянна защита на сградите и съоръженията във въпрос на личен избор!

Важността на избора за постигане на качествени и дълготрайни резултати

„Реалистично погледнато, няма дом, който да бъде 100% пожаробезопасен. Все пак обаче, изграждането на сгради и съоръжения с продукти с висок клас на горимост, гарантирано ще редуцира евентуалните щети, предоставяйки време за реакция и потушаване на възникналите пламъци с активни средства.“

Работата с надеждни и изпитани строителни материали е от особено значение за дълготрайното експлоатационно качество на конструкцията. Случаите, в които се гласува доверие на продукти със занижено качество, неминуемо носят нежелани последствия вбъдеще. Изключение не прави и работата с материали от по-ниски класове на горимост или иначе казано – по-лесно възпламеняеми или отделящи вредни вещества при горене. Изборът за качествено изпълнение на строително-ремонтните дейности е фактор, който не трябва да бъде пренебрегван. За това, компромисът с качеството не трябва да бъде водещ мотиватор при избора на подходящи материали.

За допълнителна техническа или търговска информация, моля посетете официалния интернет сайт или корпоративния блог.