По-добра звукоизолация със системите за сухо строителство на Кнауф

Когато в училищата настане междучасие е удачно шумът да се редуцира с помощта на иновативни решения за изграждане на стенни и тавански конструкции. Дали за коридори, учебни зали, аули или спортни зали – за всяко изискване за звукоизолация Кнауф предлага една подходяща конструкция от гипскартонени или гипсфазерни плоскости. В зависимост от избраната система може да се получи от 9 до 20 dB допълнителна звукоизолация в сравнение с конвенционалните материали.

За постигане на оптимални звукоизолационни характеристики, чрез модифициране на състава на гипсфазерната плоскост е създадена плоскостта Vidiphonic. Намира приложение в новото строителство при изграждане на преградни стени, предстенни обшивки, между-жилищни преградни стени, киносалони, спортни тренировъчни зали. Също така се използва и в съществуващ сграден фонд при укрепване на преградни стени, обновяване на междужилищни преградни стени и подобряване качествата на масивни стени чрез предстенни обшивки.

Оптимални звукоизолационни характеристики могат да бъдат постигнати и чрез отделянето на окачения таван от основната конструкция. Свободно носещи окачени тавани на Кнауф представляват конструкция без окачвачи, която позволява изпълнението на окачен таван, независим от основната таванската конструкция. Кухото пространство между тях е подходящо за прокарване на инсталации.

Днес със съвременната технология може да се постигне бързо изграждане на нови училища и градини, както и тяхното саниране и надстрояване – по време на ваканциите или дори успоредно с учебния процес, без да го смущават. Кнауф системите създават изключителен комфорт и екологично чиста среда за игри и отдих на децата и учениците, имайки предвид и качествата на гипса като естествен регулатор на въздуха в помещенията. Благодарение на комбинацията от технически напредък, вложен капитал и човешки ресурси екипът на Кнауф създава решения, които отговарят на предизвикателствата на новото време и изискванията на клиента. Немският лидер в областта на сухото строителство предлага ефективни решения на следните проблеми:

Как да се подобри шумоизолацията между/в помещенията?

Как да се постигне здравословен микроклимат?

Как да се подобри акустиката? Как да се направи ефективна и ефикасна учебна сграда?

Кнауф България съдейства на всеки клиент, чрез екип от обучени специалисти и осигурява:

Професионална консултация

Съдействие при изчисление нивото на шум

Консултация на обекта

Сертификати от изпитвания

Телефон за връзка при необходимост: 0700 300 03