pixel

По-малко сгради, повече жилища

Живеем в по-големи апартаменти, въпреки броят на планираните жилищни сгради за строеж да намалява. Данните на Националния статистически институт за последните две тримесечия на 2016 г. показват подобна тенденция.

За периода октомври-декември местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1122 жилищни сгради с 5348 единици в тях. Сравнявайки с данните от третото тримесечие на миналата година, се отчита спад от 5.2% на издадените разрешителни за строеж на сгради, като в същото време броят на апартаментите в тях се е увеличил с 8.3%. Разгънатата застроена площ за разглежданите два периода отчита ръст от 7.1%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) – 200, Пловдив – 163, Варна – 133, и Бургас – 88. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 1 974, Варна – 1 191, Пловдив – 756, и Бургас – 306.

През четвъртото тримесечие на 2016 г. е започнал строежът на 720 жилищни сгради с 3785 жилища в тях и с 472 837 кв.м обща застроена площ. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради са с 13.3% по-малко, докато броят на апартаментите в тях се увеличава с 20.4%, а общата им застроена площ – с 19.5%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2015 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 16.3%, жилищата в тях – с 54.2%, а разгънатата им застроена площ – с 45.8%.

fakti.bg

 

Може да харесате още...