Полагане на хидроизолация Knauf H PRO 200

Двукомпонентната еластична хидроизолация H PRO 200 се характеризира с отлична адхезия и водонепропускливост, изпитана под налягане от 15 m воден стълб. Eластична e при нормална и много ниска температура. Подходяща е за приложение в бани, на тераси и балкони, както и в басейни.

При работа с хидроизолации често се получават пукнатини в зоната, където е монтиран сифонът. В някои случаи можем да имаме връзка на два различни материала, които имат различна топлопроводимост, което неизбежно води до разтягане и свиване на материала. В тези случаи хидроизолацията трябва да издържи на този вид натоварване, т.е. тя трябва да е еластична.

От ключово значение е техниката на полагане: дебелината на слоя и поставянето на хидроизолационна лента при връзка между две стени и между стена и под.