pixel

Позиция на Инициативния комитет за промяна на системата за градско планиране в София относно обявата за конкурс за нов главен архитект

Като член на Инициативния комитет, който в последните месеци активно се бори за подобряване на модела на планиране и управление на градската среда, публикувам тук позицията на комитета по отношение обявата за конкурс за нов главен архитект на София:

Във връзка с обявата за нов главен архитект на Столична община (СО), публикувана в медиите на 27.01.2016, “Инициативният комитет за промяна в системата за градско планиране на София” заявява следното:

Избирането на нов главен архитект на Столична Община (СО) само по себе си няма да доведе до промяна на модела и прекъсване на порочни практики, свързвани с тази длъжност през последните години. Както неведнъж заявявахме в разговорите с представители на СО, нужна е смяна на модела, разделяне на отговорностите и смела реформа на системата за градско планиране на СО, с цел да се избегне съсредоточаването на цялата власт в една фигура, какъвто беше случаят с предходния главен архитект.

Така замисленият конкурс ще доведе до замяната на едно име с друго, без да се прави опит за подобрение на системата, отговорна за планирането на столицата. Запазването на структурата на длъжността без ясно и публично заявена воля за обновление, е крайно незадоволително според нас.

Опасяваме се, че обявяването на конкурса, без той да е обвързан с категорична заявка за работа по предстояща реформа, е сигнал, че Столична община предпазва статуквото и не осъзнава нуждата от промяна на една компрометирана система, достигнала своя предел.

Именно затова на първо място сме убедени в нуждата от реформа и призоваваме към започването на дискусии по това в какво да се изразява тя. Разчитаме на изказаното в срещите ни с кмета и представители на Столична община и на Столичния общински съвет разбиране на необходимостта от промяна и желание за нейното широко обсъждане и провеждане. Единствено избирането на нов главен архитект независимо от неговите професионални и лични качества няма да е достатъчно условие за промяна на модела.

Дошло е време за смели ходове. Смелост, която да въведе система за планиране, която да предостави качествено публично пространство и безопасна среда на всеки; която да улесни административното обслужване на гражданите и бизнеса; която да се базира на визионерско планиране на града, което включва всички, вместо единствено анонимни експерти; която да е отворена към иновативни подходи, за да може София да формулира своето устойчиво бъдеще като град, който продължава да се развива и расте; която ще позволи на София да се конкурира с други градове в Европа в надпреварата за предоставяне на качествени условия за живот за гражданите си независимо от социалния им статус.

Убедени сме, че само след една сериозна реформа на системата за планиране на София ще е възможна качествена и устойчива реализация на нови идеи за бъдещето на столицата, като например визията за устойчиво развитие на София като Зелен град. Призоваваме Столична община, в лицето на г-жа Йорданка Фандъкова, да се ангажира с конкретни срокове, в които ще се проведе реформа на модела на градоустройственото планиране, която ще гарантира устойчивото развитие на София, като зеления, хармоничен и комфортен град, който всички ние искаме да е.

Имайки предвид горните аргументи, Инициативният комитет изразява готовност да участва с наблюдатели в процеса на избор на главния архитект. Участието в журито би било в противоречие с изказаната от нас позиция по-горе.

————————————

Припомняме, че Инициативният комитет в състав от над 50 архитекти, урбанисти, юристи и граждански организации внесе на 5 януари 2016 цялостно предложение за промяна на системата за градско планиране до кмета на Столичната община Йорданка Фандъкова, председателя на Столичния общински съвет Елен Герджиков, Малина Едрева, председател на Постоянна комисия по образование, култура, наука и културно многообразие и Силвия Христова, председател на Постоянната комисия по устройство на територията, архитектура и жилищна политика към Столичен общински съвет, като доброволно сътрудничество в подготовката на пакет от мерки за промени в системата на градско планиране на София.

Припомняме, че на 25 ноември 2015 г. същият Инициативен комитет внесе писмо, в което апелира оставката на Петър Диков от поста главен архитект на гр. София да бъде използвана като повод за едно по-широко и обстойно преосмисляне на системата за градско планиране на столицата, вследствие на което беше проведена среща в Столичния общински съвет на 8 декември и беше постигнатото съгласие се изготви и представи конкретно предложение за реформа в системата за градско планиране на София.

arhitektura.bg

Може да харесате още...