Приети са кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти в столичния район Лозенец

Вижте също...

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!