Професионален монтаж на дренажни канали от Birco

Ако за кратко време падне голямо количество дъжд, водата се събира на едно място при твърде малък наклон върху повърхностите с настилки и прилежащата тревна площ или например в гаража. Дори при правилно избрана дренажна система за изискванията на мястото, тя няма надеждно да отвежда водата, ако не е правилно инсталирана. Професионалният монтаж на дренажните канали играе ключова роля и има някои моменти, които трябва да се съблюдават. Поради това производителят Birco е съставя информация и инструкции за монтажниците:

Съвет 1: за трайно безопасен монтаж прилежащият ръб на облицовката трябва да е с 3 до 5 мм по-висок от капака на канала. В противен случай водата не може да се оттича правилно. Тази разлика във височината защитава ръбовете на каналните елементи, тъй като иначе те стърчат и могат да се повредят при преминаване върху тях. Споменатата разлика във височината за съжаление не винаги се наблюдава по време на монтажа.

Съвет 2: внимателното предварително планиране е решаващата основа за правилната инсталация. Следователно монтажниците трябва предварително да уточнят хода на отводнителните канали. Така те трябва да определят най-високата и най-ниската точка, при което ниската точка трябва винаги да бъде изтичаща. След това най-ниският улук се монтира първо в края, след него следващият по височина и така, парче по парче, се създава правилно инсталиран низ от канали и водата може да се оттича без проблеми.

Съвет 3: отводнителните елементи на Birco са снабдени с предпазна сгъвка в улея на канала. Тя трябва да се фугира в съответствие с DIN EN 1433 с постоянно еластичен свързващ материал (например SF-Connect), за да се получи абсолютна херметичност на системата.

За повече информация: Birco

Вижте също...