Професионални силикони и уплътнители Терафлекс®

ТЕРАФЛЕКС

Уплътняването на фуги и отвори е дейност, която хората владеят от векове. В различните етапи от историята са били използвани различни материали за тази дейност: трева, кал, восък, дървесна смола и др. Развитието на материалите използвани за уплътняване продължава и до днес – нови полимери и с нови свойства и качества навлизат постоянно в ежедневието ни, но тяхната функция остава непроменена и до днес: да уплътняват и запечатват фуги, цепнатини и отвори, така че медиумът, срещу който се извършва уплътняването, да не може да прониква през тях.

Основен проблем, който съществува във всички новостроящи и съществуващи сгради и постройки е наличието на множество фуги и отвори, които по един или друг начин трябва да бъдат изолирани и уплътнени. В днешно време, много повече, отколкото в миналото, в строителството се използват все по-разнообразни материали – тухли, бетон, керамични плочки, стъкло, различни видове дървесина и дървесни плоскости, стомана, PVC и други видове пластмаси и много други. Всички те имат различна степен на свиване и на разширяване, които се дължат на механичните усилия прилагани в строителството и чиито стойности са твърде значителни под влиянието на атмосферните влияния: горещина, студ, дъжд, ултравиолетови лъчи и др.

Уплътнителите са изготвени именно, за да устояват на тези движения и да осигуряват херметични уплътнения. Те трябва да изпълняват две основни изисквания: да имат добра адхезия (сцепление) към материала, върху който се полагат, за да може медиумът срещу който се извършва уплътняването да не може да прониква между строителния елемент и материала на уплътнителя. Адхезията може да бъде постигната по два начина – по химичен път (както е при химически реактивните уплътнители) или в следствие на физическо взаимодействие (например електростатични сили). Принципно се изхожда от това, че химическата връзка между два материала е по-дълготрайна от физическата, но в практиката много често физическите сили са напълно достатъчни, за да се постигне много добро уплътняване. За да могат силите на зацепване (независимо от какъв вид), да се разгърнат добре и напълно, е нужно каната на фугата да бъде много добре подготвен: повърхността трябва да бъде чиста, суха и стабилна, да е без прах, кал или други замърсявания, влияещи неблагоприятно върху лепливостта и да не съдържа мазнини и разделителни субстанции. Подобно на лепилата, тук също подготовката на основата е най-важният фактор влияещ върху успеха или неуспеха на уплътняването. В болшинството от случаите, когато една фуга не е уплътнена – причината за това е в неправилната подготовка на основата. Кохезията на уплътнителя представлява неговата вътрешна здравина и описва съпротивлението на скъсване на уплътнителя. Тя трябва да е толкова голяма, че уплътняваният медиум да не може дори под налягане да разкъса уплътнителя и да премине през него.

Уплътнителите се делят на няколко основни вида в зависимост от тяхната реактивност: химически реактивни (след изтичане от опаковката под въздействие на влагата от въздуха, започват химически реакции, които водят до втвърдяване на уплътнителя), физически реактивни (променят се само физически, без да протича химична реакция), нереактивни (при които не протича никаква реакция).

ТЕРАФЛЕКС

Освен това, уплътнителите могат да бъдат разделени според механичните си качества (еластични, пластично-еластични, пластични), според химическата основа, на която са произведени, според своето приложение.

От групата на химически реактивните уплътнители най-популярни са силиконите. Всички те се втвърдяват под въздействие на влагата във въздуха и могат да бъдат:

Универсални силикони
Могат да бъдат използвани за „1001 неща“. Отличават се с изключително голяма устойчивост (на UV лъчи, температура, атмосферни влияния). Приложими са както на закрито, така и на открито. Притежават много добра адхезия към различни видове материали. Издържа на температури след полагане от около -40°С до +180°С градуса.

Санитарни силикони
Използват се в мокри и влажни помещения: най-често в бани, при душ кабини, мивки, санитарни плочки и др. Предлагат се в богата цветова гама. Устойчиви са на образуването на плесен и появата на микроорганизми и предотвратяват тяхното развитие, допринасяйки за комфорта в този вид помещения.

Неутрални силикони
Уплътнители, които са разработени на неутрална основа и дават възможност да се прилагат на места, където задължително материала не трябва да бъде агресивен. Имат добра устойчивост на UV лъчи и отлична адхезия към множество порести и гладки материали.

Температуроустойчиви силикони
Това са силикони, които са устойчиви на високи температури – някои ги наричат още „течна гарнитура“. Тези силикони освен това са маслоустойчиви, което го прави приложими в автомобилната индустрия.

Полиуретанови уплътнители
Това се продукти предназначени основно за професионална употреба. Освен уплътнителната им функция, те могат да се разглеждат и като еластични лепила, (например за залепване на соларни модули на покривите на каравани). Най-често използвани са за полагане във фуги при шлайфан бетон, както и всякакви технологични фуги в бетон. Другото им основно предназначение се определя от много добрата им адхезия към метал – при обработка на фуги при метални изделия във вагоностроенето, контейнеростроенето, корабостроенето, автомобилостроенето и др.

Физически реактивни са Акрилните уплътнители. Те съдържат вода и са на базата на акрилатни дисперсии. Имат перфектна обработваемост. Захващат се много добре върху минерални и метални основи, върху някои пластмаси и лакове. Намират многообразно приложение в строителната индустрия. Устойчиви са на голямо линейно разширение и са с много добра устойчивост на напукване. Имат пластично-еластичен характер и са многоподходящи за фуги, които се движат в различни посоки и равнини.

От групата на нереактивните уплътнители, при които не протича нито химическа, нито физическа реакция може да се споменат Битумните уплътнители. Това са уплътнители с пластично-еластични качества. Използват се за поправка и уплътняване на покриви и водосточни тръби. Могат да се полагат и във влажни условия.

Труно е от многообразието на съществуващите уплътнители да бъде избран действително подходящият за съответното приложение продукт. За да може потребителят да направи правилния избор, той трябва да си отговори на няколко въпроса:
Между какви материали ще бъде положен продукта?
Какво би било линейното разширение на фугите?
Могат ли да бъдат боядисани?
В мокри и влажни помещения ли ще се полагат?
Трябва ли материал, който ще бъде изложен на действието на UV лъчи и атмосферни условия (ще се полага на покриви и при водосточни тръби)?
Каква температура ще се развива там, където е положен материала?

Основавайки се на натрупаните във времето знания и опит, новите тенденции и технологии и съобразявайки се с нуждите на многобройните си партньори, МАРИСАН пусна на пазара нова серия висококачествени професионални уплътнители с марка Терафлекс®. Те са съобразени с различните проблеми, които могат да се появят както в ежедневието, така и пред специалистите в строителството и индустрията.

Можете да разгледате Професионални Силикони и уплътнители Терафлекс® тук.