Рехабилитацията на стената на язовир „Студена“ ще удължи експлоатационния срок с 50 години

Вижте също...