Санирането на всички започнати сгради ще пести по 1,4 млн. MWh годишно

Вижте също...