Синагогата и Калето във Видин се „съживяват“ за туристи с подкрепата на Дунавската стратегия

Вижте също...