pixel

Системи за възстановяване на стари сгради презентира Баумит

Baumit Rousse

Представители на Баумит бяха поканени като гости на регионална конференция на тема: „Архитектурното наследство от края на XIX и първата половина на XX век – обществени отговорности и професионални предизвикателства“, която се състоя на 17. и 18. октомври в гр. Русе. Конференцията бе организирана от Съюза на архитектите в България – Дружество Русе и се проведе в конферентната зала на Общината.

Бяха засегнати изключително интересни теми, свързани с архитектурното наследство от разглеждания период на гр. Русе и другите градове в региона (Търговище, Добрич, Силистра), с мястото му в националната и европейската архитектура, с проблемите, с действията, с отговорностите и безотговорностите по опазването му и с изработването на стратегия за опазване на културно-историческото наследство в България.

bianale Baumit

Главният технолог на Баумит д-р инж. Красимир Делов представи темата „Системи на Баумит за възстановяване на стари сгради”. Презентацията включваше различни системни решения от продукти на фирмата, които намират приложение при санирането, в зависимост от технологията на изграждане на старата сграда и от това, колко ценна от архитектурна и историческа гледна точка е тя.

Темата бе посрещната с голям интерес от присъстващите в залата.

 

Може да харесате още...