София е избрана да председателства Форума за мобилност към „EUROCITIES“

Вижте също...