pixel

София е сред финалистите на конкурса за устойчиви градове „Mayors Challenge“

Bloomberg Philanthropies разкри, че София е един от 21-те европейски града, класирали се за финалите на Mayors Challenge („Предизвикателство за кметове“) 2013-2014. Инициативата е конкурс, който цели да вдъхнови градовете да предложат иновативни идеи, които разрешават важни предизвикателства и подобряват живота в града и които след това могат да се приложат и в други градове. Победителят ще получи 5 млн. евро за най-креативната и приложима идея. Още четири града ще получат по 1 млн. евро. Всички те ще бъдат обявени през есента.

София предлага да се трансформират обществените пространства чрез използване на мобилни работилници в сътрудничество с местните жители с цел промяна на визията и подобряване на неизползваните пространства и увеличаване на гражданската ангажираност. София е един от двата български града, които ще се състезават на финалите. Другият град е Стара Загора.

Предложените от финалистите решения са насочени към някои от най-критичните проблемни области в Европа: младежка безработица, застаряващо население, гражданска ангажираност, икономическо развитие, околна среда и енергийни проблеми, обществено здраве и безопасност, както и по-ефективно правителство.

„Европейските градове в тазгодишното издание на Mayors Challenge участват със смели и креативни идеи, които имат потенциала за подобряване на живота в целия континент и света“, казва Майкъл Р. Блумбърг, филантроп и 108-и кмет на град Ню Йорк. „Градовете са изправени пред множество неотложни предизвикателства – от изменението на климата до социалната изолация и младежката безработица. Имаме нужда от градски лидери, които непрекъснато да търсят иновативни начини за справяне с градските предизвикателства, и след това да споделят това, което работи, със света. Точно за това е Mayors Challenge.“

Mayors Challenge 2013-2014 е първият конкурс на Bloomberg Philanthropies в Европа след встъпителния конкурс в САЩ. За участие бяха поканени градове с най-малко 100 000 жители. Градовете финалисти имат население, вариращо от под 250 000 жители до над 1 млн., и представят 11 държави от Европа. Те бяха избрани от 155 кандидати, а предложените от тях решения (вж. списъка по-долу) илюстрират сложни предизвикателства и общи за различните градове и региони проблеми.

„Идеите са разнообразни, но ние подбрахме основните теми. Идеите бяха насочени към мрежови, разпределени решения, а не към скъпи централизирани такива, – обясни Джеймс Андерсън, който ръководи държавните иновационни програми в Bloomberg Philanthropies. – Имаше голям интерес към ангажираността на гражданите като средство и като крайна цел. Технологиите, които засягат конкретно и положително живота на отделните граждани – от незрящия човек във Варшава до безработните младежи в Амстердам и собствениците на жилища в Схарбек – също имаха значителна роля“.

Финалистите и техните идеи са:

1. Амстердам, Нидерландия – Младежка безработица: Справяне с безработицата сред младите хора чрез придобиване на умения от 21. век и намиране на работа и стажове в Европа чрез онлайн методи
2. Атина, Гърция – Гражданска ангажираност: Приобщаване на гражданите с нова онлайн платформа за справяне с големия брой от дребномащабни градски предизвикателства, подсилени от гръцката икономическа криза
3. Барселона, Испания – Застаряване на населението: Подобряване на качеството на живот и ограничаване на социалната изолация чрез създаване на мрежа от обществена и частна подкрепа, вкл. семейство, приятели, социални работници и доброволци – за всеки възрастен гражданин
4. Болоня, Италия – Младежка безработица: Изграждане на градски модел на неформални образователни центрове и гражданска ангажираност за изправяне срещу младежката безработица чрез преподаване на предприемачество и умения за 21. век на деца на възраст 6-16 години
5. Бристол, Великобритания – Здраве/Борба със затлъстяването: Справяне със затлъстяването и безработицата чрез създаване на нова икономическа система, която увеличава достъпа до локално отглеждани здравословни храни
6. Бърно, Чехия – Обществена безопасност/Гражданска ангажираност: Ангажиране на гражданите за безопасни общности с цел социално сближаване и намаляване на престъпността
7. Кардиф, Великобритания – Икономическо развитие: Постепенно повишаване на продуктивността в личния и професионалния живот на жителите, като серия от такива малки подобрения ще направи града много по-продуктивен
8. Флоренция, Италия – Икономическо развитие: Борба с безработицата чрез нов модел за икономическо развитие, който съчетава технологични и социални иновации, насочен към занаятчийската общност на града
9. Гданск, Полша – Гражданска ангажираност: Вдъхване на вяра в местната демокрация, като се възложи на градското управление официално да обсъжда местни проблеми, представени от граждани
10. Кърклийс, Великобритания – Социален капитал: Обединяване на неизползваните активи на града и общността – от превозни средства до неизползвани пространства и неизползвано време и опит на гражданите – с цел да се помогне на града да извлече максимума от това, което има, и да направи повече с по-малко
11. Краков, Полша – Транспорт: Прилагане на интелигентни, персонализирани транспортни стимули и безпроблемна и обединена обществена система за плащания с цел да се убедят жителите да изберат по-екологични видове транспорт
12. Лисабон, Португалия – Енергия: Трансформиране на изхвърлената кинетична енергия, генерирана от обществения трафик на града, в електричество, за да се намалят вредните емисии и да се подобри устойчивостта на околната среда
13. Лондон, Великобритания – Обществено здраве: Възможности за гражданите да следят и подобряват здравето си чрез координирана платформа с участие на множество акционери и нови технологии, които значително подобряват качеството на живот и намаляват разходите за здравеопазване
14. Мадрид, Испания – Енергия: Диверсифициране на източниците на възобновяема енергия чрез намиране и финансиране на най-добрите начини за добиване на подземна мощност, включително загубите на топлина, генерирани от подземната инфраструктура на града
15. Схарбек, Белгия – Енергия: Използване на доказана технология и 3D картографиране на геотермалните източници, за да се предостави на всеки собственик на жилище и наемател персонализиран енергиен одит и стимули да инвестира в стратегии за енергоспестяване
16. София, България – Гражданска ангажираност: Трансформиране на обществените пространства чрез използване на мобилни работилници в сътрудничество с местните жители, промяна на визията и подобряване на неизползваните пространства и увеличаване на гражданската ангажираност
17. Стара Загора, България – Икономическо развитие: Обръщане на тенденцията за изтичане на мозъци на града чрез подпомагане на младите предприемачи да превърнат обещаващите идеи в местни високотехнологични предприятия
18. Стокхолм, Швеция – Околна среда: Борба с изменението на климата чрез ангажиране на гражданите да произвеждат биологични въглища – органичен материал, който увеличава растежа на дърветата, отделя въглерод и пречиства дъждовните води
19. Хага, Нидерландия – Гражданска ангажираност: Разрешаване на гражданите да заделят част от парите за данъци, за да подкрепят местните проекти, в които вярват най-много
20. Варшава, Полша – Транспорт/Достъпност: Осигуряване на възможност незрящите хора и хората с увредено зрение да се придвижват из града толкова лесно, колкото и зрящите, чрез предоставяне на високотехнологични слухови сигнали, които ще им спестят време за пътуване и ще увеличат тяхната независимост
21. Йорк, Великобритания – Правителствени системи: Революционализиране на начина, по който гражданите, бизнесът и други да могат да предлагат нови идеи за разрешаване на основните проблеми на града, осигурявайки по-интелигентен начин за получаване или разработване на най-добрите решения

greentech.bg

 

Може да харесате още...