pixel

Строителството остава сред най-рисковите сектори

19 900 нарушения са установени при проверки на Инспекцията по труда на строителни обекти за първите 9 месеца на годината. Контролните й органи са извършили почти 3900 инспекции.

За същия период миналата година са извършени 3460 проверки, при които са установени 17 700 нарушения, съобщават от инспекцията.

Установените случаи на работа без трудов договор през януари – октомври 2016 г. са 369 от почти 2400 общо. Издадени са 130 акта в строителството за спиране на опасни обекти, машини, работни места и други, които пряко застрашават живота на работещите.

От Инспекцията по труда отбелязват, че данните доказват за пореден път, че сектор „Строителство“ продължава да бъде сред най-рисковите по отношение както на трудовия травматизъм, така и за проявите на сивата икономика.

Резултатите сочат, че всеки трети акт за спиране обект, машина, работно място и др., които пряко застрашават живота и здравето на хората е издаван в строителството.

Над 15 % от случаите на работа без сключен писмен трудов договор са установени на строителни обекти. От инспекцията обръщат внимание, че работещите без трудов договор са лишени от социална защита. Те нямат право на обезщетение за трудова злополука и професионална болест, на безработица. Тези работници нямат и задължителната застраховка за трудова злополука.

1800 са издадените актове за нарушения на нормите и осигуряване на безопасност и здраве при работа. Около една трета – 635, са в строителството. Това, според Инспекцията по труда, е показателен факт за рисковете при работа на строителните обекти.

Падането от високо е най-честата причина за трудовите злополуки в сектора. Същевременно, сред най-често срещаните нарушения са именно необезопасените строителни обекти и работни места. От всички 1290 нарушения, свързани с безопасна работа на височина, 1023 са установени на строителни площадки.

Дейностите по националната програма за саниране, изграждането на софийското метро, както и други инфраструктурни обекти са приоритет в тазгодишните проверки.

С над 12 % е увеличен броят на проверките спрямо миналата година. От Инспекцията по труда отчитат като положителен ефект от засиления контрол в сектора намаляването на трудовия травматизъм.

128 са инцидентите на работното място за първите 9 месеца на годината. През 2015 г. те са били 128.

В съботно-неделни дни са извършени около 50 инспекции. Целта им е била да се установят нарушения на работното време, осигуряването на задължителна междудневна и седмична почивка и полагането на извънреден труд. Инспекторите отчитат, че тези нарушения могат да се докажат трудно, тъй като работещите не съдействат. Установено е, че в повечето случаи те са от други краища на страната и предпочитат да работят по-дълго без почивка, за да се възползват след това от по-дълги почивки по родните си места. Поради тази причина те отказват да декларират данни, свързани с работното им време.

Най-честите нарушения в сектора продължават да бъдат свързани с цялостната организация на осигуряването на безопасност и здраве при работа. Оказва се, че работещите не се запознават с рисковете при работа и не преминават през задължителните инструктажи.

При работа на височина най-често се използват необезопасени скелета, няма стълби за слизане и качване. Това принуждава работещите да прибягват до рискови способи.

news.bg

Може да харесате още...