pixel

Световен конгрес на МСА в Дърбан, ЮАР, 2014г.

Провеждането на Световният конгрес на МСА в Дърбан през 2014г. съвпада с  честването на двадесет години от първите свободни избори в ЮАР. Този период се приема от местното население  като „южноафриканско възраждане” – един прекрасен повод за  архитектурната професия както в страната, така и на целия континент, да изтъкне достойнствата на африканската архитектура и градоустройство и техния значим принос в развитието на световната теория и практика.

Архитекти, инженери, дизайнери, технолози, градостроители, мислители и писатели от целия свят ще се съберат, за да прекарат седмица заедно с широката общественост в оживени и предизвикателни разговори, семинари, различни събития и хепънинги.

Конгресът ще се проведе в Международния конгресен център в Дърбан, известен като един от най-модерните в света и с най-голямото по площ многофункционално пространство в Африка, оборудвано с всички удобства и обслужване.

Световният конгрес на МСА ще даде възможност на африканските архитекти да участват в световния  дебат, посветен на премахването на бедността като първа неизбежна стъпка към човешкия прогрес. Ще се коментира ключовата роля на архитектите в преодоляването на социалното неравенство. Ще бъдат разгледани концепциите за устойчиво развитие във връзка с други глобални инициативи   –  СОР 17  и РИО + 20 –  с акцент върху урбанизацията и  възможностите за развитие на селско стопанство в периферните части на градовете.

Събитията през 2014г. ще бъдат възможност за откриване на алтернативни стойности, за ревизия на изживели времето си модели и идеологии и преоткриване на изгубеното уважение и отговорност към природата,  социалната ангажираност и взаимодействие и здравата връзка с общностите. Африка е континент, който се е развивал по волята на външни фактори – моментът е дошъл за намиране на ДРУГ различен път, който само би обогатил света. Конгресът ще даде възможност за пряк контакт с африканската култура и изследване на ДРУГИ начини за опознаване, създаване и представяне на пространството на достъпен за общностите език. Архитектурата ще бъде разкрита в цялата й пълнота извън нейните чисто пространствено –  утилитарни аспекти с нейния огромен потенциал за въздействие върху политиката и общественото мислене в качеството й на хуманитарен акт.

Темата на конференцията „Архитектурата някъде другаде”, или да търсим навсякъде ДРУГИ (алтернативни) пътища за създаване на по-добро бъдеще, ще бъде изследвана и развита чрез няколко внимателно подбрани подтеми и идеи, които утвърждават ролята на архитектурата като обмислено лидерство.

Подтеми на конференцията

Екология

Тази първа подтема ще се изследва чрез идеите за ВРЕМЕТО, ЕВОЛЮЦИЯТА и RIO+20.

Разглежда се ролята на архитекта в по-голяма, взаимосвързана и системна мрежа, като по този начин се залага на по-дългосрочно виждане при проектирането на застроената  среда. За първи път Световният конгрес на МСА се провежда в Субсахарска Африка, на фона на потенциален пик в използването на  фосилни горива за добив на енергия и непредвидими промени на климата; икономически спад и новo разбиране за «планетизацията» в противовес на „глобализацията”. Отчитането на времето като четвърто измерение  в проектирането и вземането на решения е от решаващо значение за бъдещето на архитектурната практика, както и връзката с глобалните инициативи.

Издържливост/Устойчивост

Втората подтема се изследва чрез идеите за ПОЯВАТА, НАМАЛЯВАНЕТО НА БЕДНОСТТА, ПРОСТРАНСТВЕНАТА ИКОНОМИКА.

Дискурсът за града е неразделна част от архитектурния дискурс поради опекунството на човека над  природната среда  в качеството му  на върховен хищник, притежаващ несравними възможности за вмешателство в нея, умишлено или не. Тази втора подтема изследва представите за устойчивост чрез разработени житейски стратегии от различни общности, критични намеси, допринасящи за намаляването на бедността и важната роля на правителството и държавните инвестиции за преструктуриране на пространсвената икономика   в полза на всички. Независимо, че някои от тези идеи ще касаят  проблемите на  Южна Африка и техните решения, тяхното значение е огромно за всички архитекти и специалисти по устройство на територията в света. Конгресът ще включва съвместни семинари между общностите и правителствените агенции като платформи за взаимно  разбиране и активно обвързване.

Ценности

Третата  и последна подтема  ще бъде разработена посредством подходи към ПРАКТИКАТА И ОБУЧЕНИЕТО.

Ще бъдат изследвани методи за практикуване на професията в Африка – идеята е да се заложат нови ценности, да се установят нови отношения на планетата – смирение,  чувство на уважение и зачитане на разнообразието. Ще бъдат създадени комбинирани възможности за обучение на общности и на архитекти, където ще се преразгледат професионалните ценности и ще се разработят методи и техники за професионална ангажираност, ще бъдe коментирана  етиката в архитектурната практика.

На Световния конгрес в Дърбан за първи път  ще бъде учредена  програма НАСЛЕДСТВО, акт който ще увеличи въздействието на събитието и резултатите от него.

Програмата трябва да  започне успоредно с подготовката на събитието и ще включва местни, национални и континентални инициативи.  Те  трябва да бъдат  свързани с темата на Конгреса, да са в съответствие с целта на изпълнителните и сътрудничещите агенции и да се самофинансират в дългосрочен план.

Предложените проекти ще трябва да се фокусират върху разработването на инициативи, които стимулират интереса към строителния сектор, да са насочени към централната част на Дърбан и да предлагат  механизми за развитие на уменията чрез офис базирано обучение .

За повече информация тук

Втора покана за участие с  доклади

Общуване, многообразие, интеграция, устойчивост, отговорност и смирение  – това са правилата, които ще ръководят динамичния, предизвикателен и вдъхновяващ разговор на Световния конгрес на МСА в Дърбан през 2014г.

На фона на този многообразен и многопластов град организаторите канят практикуващи архитекти, научни работници, дизайнери и студенти от всички дисциплини, свързани с градоустройството, да участват в уникалния  дебат, посветен на населените места и еволюцията на градовете.

С темата на конгреса архитектурата някъде другаде ще бъде отпразнувано многообразието чрез изследването на други общности, други райони, други дисциплини и други начини на мислене, практикуване и преподаване на науката за застроената среда. Намерението на инициаторите е чрез подтемите Устойчивост, Екология и Стойности, застроената среда да бъде утвърдена като основен фактор за създаване на по-добър живот.

Краен срок за подаване на резюмета към докладите – 31.10.2013г.

За повече информация тук.
 

Може да харесате още...