Температурна крива и топлинни мостове п­ри вътрешна и външна топлоизолация

Преминаване на топлината през неизолирана стена:

Dekotherm

– Неизолираната стена пропуска студът плавно и без пречки;
– Точката на замръзване се образува точно по средата на стената;
– Стена отоплява външното пространство, като така се хаби голямо количество енергия;;
– Вътрешната структура на стената се овлажнява, което улеснява проникването на студ.

Предимства – няма.

Недостатъци:

– Енергийните разходи за отопление през студените дни са огромни;
– Ефективността при охлаждане през топлите дни е много ниска;
– Температурните амплитуди и влагата действат деструктивно върху конструкцията.

Преминаване на топлината през стена с вътрешна топлоизолация:

DekothermВътрешно изолирана стена:

– Липсва акумулиране на топлина от стените и по този начин помещенията се затоплят и изстиват по–бързо;
– В отоплителни периоди стените остават студени – топлината се отразява от тях и остава в помещението;
– Всички критични процеси, съпътстващи топлопреминаването, стават в самите стени, което води до по–бързото им разрушаване.

Предимства:

– Намалява разходите за отопление при помещения, които се отопляват рядко и за кратко.

Недостатъци:

– Акумулиращият потенциал на стените остава неизползван;
– Неблагоприятно протичане на температурната крива, вследствие на което замръзващата зона остава плътно до отопляемия обем;
– Външните температурни промени остават неизолирани и се отразяват с цялата си сила върху носещата стена, вследствие на което напреженията, породени от температурните разлики, водят до появата на пукнатини;
– Топлинните мостове остават, тъй като топлинната изолация не обгръща цялата конструкция.

Преминаване на топлината през стена с вътрешна топлоизолация:

DekothermВъншен монтаж:

– Предотвратява топлообмена с външната среда и точката на замръзване остава извън стената;
– Всички критични процеси, съпътстващи топлопреминаването, протичат в самата топлоизолация, което гарантира дълъг живот на строителните елементи – зидове, колони, пояси и др.;
– Стените се загряват при отопляването и топлината се акумулира в тях;
– Температурата в жилището се регулира както през зимата, така и през лятото, предотвратява се неприятното нагряване на стените в горещите летни дни.

Предимства:

– Добра топлинна изолация – значително намаляване на разходите за отопление;
– Отсъстват топлинни мостове, тъй като топлинната изолация обгръща цялата конструкция;
– Акумулиращият потенциал на стените се използва пълноценно;
– Пълноценна топлинна защита и през лятото, изравняваща климата в помещенията;
– Благоприятно протичане на температурната крива;
– Липсва разрушаването на строителни елементи, породено от температурните разлики.

Недостатъци – няма.

В портфолиото на Оргахим АД под бранда Deko professional е включена първата в България сертифицирана топлоизолационна система „Dekotherm“. Тя отговаря на БДС EN 13499:2004, БДС EN 13500:2004 и ETAG 004.

Dekotherm

Топлоизолационната система Dekotherm е в различни варианти на четирите основни типа: Dekotherm Standart 5, Dekotherm Standart 10, Dekotherm Max и Dekotherm Max 15. В типовете  „Standart“  е използван като топлоизолационен материал експандиран полистирен /EPS/, а в типовете „MAX“ –  каменна вата /MW/. Препоръчваме и изолация за цокълната част от сградите, на базата на топлоизолационен материал – екструдиран полистирен /XPS/, приложима към всички варианти на всеки от типовете в топлоизолационната система Dekotherm.

Широката гама предложения за топлоизолиране и различните финишни покрития (цветна или бяла фасадна боя със силикон и пет вида мазилки) цели да удоволетвори изискванията на клиентите относно цена, качество и гаранция на изградената система.

Dekotherm

Принципна схема на топлоизолационна система Dekotherm

Dekotherm1. Основа;
2. Грунд;
3. Лепилна смес за топлоизолация;
4. Топлоизолационни плоскости;
5. Дюбел;
6. Стъклофибърна мрежа;
7. Шпакловъчна смес за топлоизолация;
8. Грунд за мазилки/бои;
9. Декоративна мазилка/фасадна боя.

Какво печелите при избор на системата за топлоизолация Dekotherm?

– Гаранция до 15 години на положената система;
– Доказано качество на всеки един от компонентите на системата;
– Съществено намаляване на разходите за отопление и охлаждане на жилищната площ;
– Защита на конструкцията на сградата от атмосферни влияния;
– Обновен и привлекателен вид на фасадата;
– Конкурентност на съотношението цена – продукт.

Научете повече за продуктите и системите Deko professional.

Свържете се с Оргахим.

Вижте също...