Терафлекс® Platinium – безкомпромисна якост за керамични покрития и облицовки, подложени на екстремни натоварвания

Marisan

Облицоването и полагането на керамични покрития се е наложило в практиката като особено предпочитан начин за изпълнение на различни по големина площи на открито и закрито в болшинството жилищни, обществени, търговски и бизнес сгради. Това обаче не винаги е лесна задача и често поражда нежелани неприятности в процеса на тяхната експлоатация.

Възможни проблеми и тяхното решение

Независимо от това какъв вид настилка сме избрали за нашия проект, експлоатационното качество и дълготрайната надеждност на покритието до голяма степен се предопределят от професионалния избор на лепило за нейния монтаж. В стремежа си да гарантираме крайния резултат и да се застраховаме от всякакъв вид неприятности по време на експлоатацията на облицовката е желателно да работим само и единствено с продукти с изпитани свойства, решаващи потенциални проблеми, свързани с:

Влиянието на външната среда

Агресивните атмосферни, механични или химични натоварвания са един от факторите, застрашаващи в най-голяма степен стабилността на керамичните повърхности. Поради тази причина възлова характеристика на лепилото, което се прилага, е неговата безкомпромисна якост.

Marisan

Структурните напрежения и тяхното въздействие

За да се преодолее негативното въздействие на структурните напрежения върху керамичните облицовки, необходимо е да се работи с продукт, характеризиращ се със свръхвисока еластичност. По този начин се гарантира свойството на лепилния слой да поема възникналите напрежения и движения в основата или облицовката, елиминирайки риска от компрометиране на останалите компоненти от керамичната система.

Marisan

Рисковете на критичните повърхности и деформируемите основи

Особено предимство на продукта, с който се работи, се явява свойството му да осигурява перфектна адхезия към всякакъв вид критични повърхности и деформируеми основи. Това свойство елиминира възможността от последващо отлепване на положеното покритие при вибрации и деформации в основата, като по този начин спестява ненужни разходи и множество неприятности, свързани с възстановяване на компрометираните площи.

Marisan

Особеностите на неабсорбиращите облицовки и гладки повърхности

Спецификата на стъклокерамиката, интериорното и фибростъклото, гранитогреса, изкуствения камък и други видове неабсорбиращи повърхности изисква полагането им само и единствено с помощта на продукти, гарантиращи изграждането на стабилна връзка между основата и полаганата облицовка, която да притежава максимална якост и увеличена еластичност.

Marisan

Всички изброени заплахи за устойчивостта и надеждната експлоатация на керамичните облицовки и покрития намират своето ефективно решение с флагмана в професионалната серия лепила за плочки и керамика на Марисан – Терафлекс® Platinium.

Терафлекс® Platinium – високоеластично хай-тек решение с безкомпромисно действие

Marisan

Системите за полагане на керамични покрития Терафлекс® на Марисан са се утвърдили като синоним за предпочитан избор и са в основата на множеството награди за качество, с които компанията е отличена през годините.

Премиум решението в серията – Терафлекс® Platinium се явява предпочитано решение за полагане на керамичните облицовки при редица крупни проекти от жилищното и обществено строителство. Продуктът се налага устойчиво на пазара благодарение на своята безкомпромисна надеждност. Явен индикатор за това са лабораторно изпитаните качества, като например коефициентът за начална якост от над 2 N/mm2.

Едно от най-големите предимства на Терафлекс® Platinium е неговата свръхвисока еластичност. Сигурен индикатор за това са резултатите от провежданите изпитвания и независими лабораторни тестове. Еластичността на лепилния слой, постиган с Терафлекс® Platinium, е категоризирана с клас S1 според стандарта EN 12004 (лепило, подлагащо се на деформация). Благодарение на това свойство лепилният слой абсорбира възникващите структурни напрежения и запазва стабилността на керамичното покритие.

Като символ на първокласните характеристики и надеждните свойства на Терафлекс® Platinium служат и други класове за оценка в съответствие с установените стандарти като например:
– Намалено плъзгане (клас T според EN 12004);
– Удължено отворено време (клас E според EN 12004);
– Много добро сцепление (клас C2 според EN 12004).

Изпитаната устойчивост на агресивни атмосферни влияния прави Терафлекс® Platinium идеален избор за приложение при балкони, тераси, покриви и други открити помещения, както и върху площи с подово отопление. Екстремната якост на продукта го прави идеално решение за изпълнение на керамични покрития в силно натоварени площи, като например обществени сгради, търговски и бизнес центрове и други. Терафлекс® Platinium е подходящ избор и при полагане на керамика по фасадите на сградите, гарантирайки устойчивостта и дълготрайността на създадената връзка. Специфичните характеристики на лепилото позволяват приложението му по метода „плочка върху плочка“ и върху други неабсорбиращи облицовки върху деформируеми и критични основи както в интериора, така и екстериора. Устойчивостта на лепилния слой на тежки напрежения и агресивни влияния от външната среда превръща Терафлекс® Platinium в предпочитано решение за приложение при басейни и постоянно влажни помещения.

Marisan

Терафлекс® Platinium има и разновидност в бяло, с която ефектно и професионално могат да се полагат прозрачни, полупрозрачни, светли, както и чувствителни към оцветяване облицовъчни материали.

За допълнителна техническа или търговска информация, моля посетете официалния ни интернет сайт или корпоративния блог.

Вижте също...