Топлина от балкона със структурно прекъснати термични мостове

Жилищата във високите многофамилни сгради често имат студен под в близост до балкона поради действието на топлинните мостове – те представляват температурна слабост, причинена от солидни строителни материали като бетон и стомана, които имат нисък или никакъв коефициент на изолация, и позволяват на студа и топлината да преминават свободно отвън в помещенията и обратно. Така термомостовете стават причина за загуба на топлина и съответно по-високи разходи за отопление, намален комфорт и студени подове в жилищата, създават предпоставка за образуване на кондензация и поява на мухъл, а оттам – за структурни щети и здравословни рискове.
Isokorb 1

Решението срещу всичко това е структурно прекъснатия термомост Schöck Isokorb® – водеща технология в бранша. Той представлява изолационна преграда, която блокира преминаването на топлина и студ през термомоста. Резултатът е подобрен контрол на климата в помещенията и поддържане на желаната топлина от обитателите, без рискове за здравето. Schöck Isokorb® осигурява и необходимата здравина и устойчивост на структурите.

Вижте също...