pixel

Три чести грешки при алпинисткия способ

izolacia

Неприятните спомени от петна от мухъл, в резултат от конденз по неизолирани стени или големите сметки от отопление карат обитателите на апартаментите предприемат частично саниране.

Така нареченият „алпинистки способ“ е назаменим при изпълнение на някои видове ремонтни дейности, но самото му естество предполага риск при изпълнение на технологията за полагане на интегрирана топлоизолационна система.

Кои са 3 от най-често срещаните грешки, които биха могли да компрометират инвестицията?

1. Лепене на топки;
2. Съвпадане на фугите от плочите на изолационния материал с ъглите на отвори;
3. Полагането на армиращата мрежа в пряк контакт с изолационните плочи, а не в дебелината на шпакловъчния слой.

С пукването на пролетта, още преди да е започнало пролетното почистване, фасадите се окичиха с … алпинисти.

1. Лепене на топки

Технологията за залепване на топлоизлационните плочи изисква лепилото да се полага на гребен, когато основата е равна или ивично по края и на топки в средата. Това позволява покриване на поне 40 % от площта на плочата с лепилен материал и съответно здраво закрепване на плочата. При работата на въже изпитването на детайлите не е лесно, затова често полагане на рамка от лепилния материал по протежение на ръбовете на плочата се изпуска. Това води до два съществени проблема. Първо няма здрава връзка между основата и плочата по краищата и, а там именно са появяват напрежения, свързани с линейните разширения от температурните амплитуди. Второ при завършена фасада, когато е лепено само на топки, остава въздух зад плочите, който при най-малкия пробив в системата или при силен вятър започва да се движи като в комин и влошава изолационните свойства на системата.

2. Съвпадане на фугите от плочите на изолационния материал с ъглите на отвори

Не се допуска и фугите между плочите да продължават линиите на отворите във фасадата – прозорци, врати и др., тъй като това създава риск от образуване на пукнатини. Затова технологичната инструкция предвижда допълнително диагонално армиране при ъглите на отворите. В желанието да се спестят топлоизолационни листове, монтираните по ъглите плочи не се зарязват, а често реденето им продължава, както са подведени в началото, фугите на плочите съвпадат с ъглите на отворите, а дори понякога се оставят и фуги „на кръст“. Правилното изпълнение на тези на вид „дребни детайли” удължава многократно живота на топлоизолационната система.

3. Полагането на армиращата мрежа в пряк контакт с изолационните плочи, а не в дебелината на шпакловъчния слой

Отново свързана със спецификите на „алпинисткия способ” е и практиката армиращата мрежа да се зашпаклова директно върху изолацията, а не в дебелината на шпакловъчния слой. Технологията на армиране на шпакловката включва два етапа – шпакловане, вграждане на мрежата, втори слой шпакловка. Общата дебелина на шпакловъчния слой не трябва да е по-малка от 3 мм, а мрежата трябва да е вградена в средната третина. Правилното полагане на армиращата мрежа в този отговорен етап дава сигурна механична защита на цялата система.

За да бъдат избегнати подобни проблеми, като крайни клиенти бихте могли да се информирате дали инсталаторите са запознати с технологичните инструкции за монтаж на топлоизолационната система, която сте избрали. Най-сигурно е да имате гаранция от производителя на системата, който при определени условия прави супервизия на изпълнението. В случаите, в които разчитате само на гаранцията на изпълнителите, може да се изявите в ролята на „инвеститорски контрол“ с чек лист за правилен монтаж на топлоизолационна система „Термофлекс“.

За контакти и повече информация – www.termoflex.bg

Може да харесате още...