Укрепване на критични участъци в пътнотранспортното и обществено строителство