pixel

Устойчивост с продуктите на Mapei

Устойчивостта означава да се ангажирате всеки ден с изграждането на настояще, предназначено да има бъдеще… по-добро бъдеще с нулево въздействие. Устойчивостта означава вземане на информирани избори, които зачитат околната среда и здравето на хората, които живеят в нея.

MAPEI

Може да харесате още...