pixel

Вакуумна изолация от Variotec, класифицирана по европейския стандарт за поведение при пожар

Variotec

Използването на вакуумна изолация при вентилирани окачени фасадни конструкции не е било възможно досега, най-вече поради противопожарната защита, тъй като стандартната вакуумна изолация отговаря само на клас В2.

Компонентът VIP/QASA VT-A-B1 (QASA Firetherm) е подходящ за изолация на окачени фасади с вентилация. С разрешение на  Германския институт за конструктивно инженерство DIBt за първи път беше одобрена вакуумна изолация в огнезащитната зона В1. Това дава възможност на Variotec да предложи тънки изолационни системи за VHF фасадни конструкции с U-стойност до приблизително 0,18 W/(m2K). В сътрудничество с Техническия университет за изследване на дървесината в Мюнхен, вакуумните елементи Variotec Typ QASA ­Firetherm бяха класифицирани през май 2020 г. в съответствие с европейския стандарт за поведение при пожар EN 13501-1: 2018.

Variotec

Добрите резултати при изпитването на пожароустойчивост съгласно EN 13823: 2010 + A1: 2014 и изпитването на запалимост при директно излагане на пламък съгласно EN ISO 11925-2: 2010 са основание елементите да бъдат класифицирани съгласно EN 13501- 1: 2018 в B-s1, d0. (B – забавител на горенето – s1 – няма/почти няма дим – d0 – не капе/пада)

Тестваният диапазон на дебелината на вакуумните елементи е от 31 до 56 мм. Така при ламбда стойност 0,009 W/( mK) могат да се използват U стойности от 0,360 W/m (m²K) до 0,180 W/(m²K) и по този начин да се предложи високоефективна и тънка изолация за окачени вентилирани фасади.

Може да харесате още...

Izolacii.eu