Въжета от въглеродни влакна за конструктивно усилване SikaWrap® FX – първа част


Продуктите SikaWrap® FX са въжета от карбонови или стъклени влакна (нишки) за конструктивно усилване, които се използват като самостоятелни системи или за анкериране на усилващи тъкани SikaWrap® и армирани с мрежа циментови системи (TRM – Textile Reinforced Mortar) на Сика.

Продукти SikaWrap® FX
Продуктите на SikaWrap® FX са въжета от сухи въглеродни или стъклени влакна, обвити в полиетиленова обвивка, за да се предпазят от замърсяване и механични повреди. В имената на продуктите се използват допълнителни номера, които посочват теглото в грамове на линеен метър и буквите С или G, за да се обозначи вида на влакната – въглеродни или стъклени. Всички продукти SikaWrap® FX се доставят на място на ролки, след което се нарязват до необходимите размери, в зависимост от проектното структурно приложение.

Системи SikaWrap® FX


Въжетата от въглеродни влакна SikaWrap® FX се импрегнират на място с епоксидни смоли Sikadur®-300 или Sikadur®-52, преди да бъдат вградени в предварително приготвените отвори, изрязаните в основата прорези или бетонните повърхности, в зависимост от типа приложение.

Системите SikaWrap® FX могат да се използват за конструктивно усилване на срязване, като усилваща система, разположена в близост до повърхността (NSM – Near Surface Mounted) или в комбинация с тъкани SikaWrap® – като допълнителна опция за анкериране, както и при армирани с мрежа циментови системи (TRM – Textile Reinforced Mortar).

SikaWrap® FX за анкериране на усилващи тъкани SikaWrap®
При употреба на въглеродни тъкани SikaWrap® за усилване на срязване, най-слабите точки от системата винаги са краищата на тъканта. При претоварване, тези краища могат да се отделят от основата и по този начин значително да намалят цялостната якост на елемента.

За да се избегне това, въжетата SikaWrap® FX могат да бъдат използвани за направата на вграден анкер, като една част е анкерирана в предварително пробити в основата отвори, а другата част е разположена в прорези (слотове), изрязани по повърхността на бетона. По този начин се усилва основата и структурната връзка, като същевременно значително се повишава съпротивлението на разлепване на краищата системата.

SikaWrap® FX за анкериране на армирани с мрежа циментови системи (TRM)

TRM (Textile Reinforced Mortar) системата на Сика се основава на циментов разтвор с много добро сцепление към тухлена зидария от плътни или кухи тела (тухли). В някои случаи обаче е необходимо допълнително закрепване на тази система. SikaWrap® FX позволява лесен и бърз монтаж през тухлените зидове, с двустранно оформени анкерни глави, залепени към или вградени в циментовия разтвор, в зависимост от проектните изисквания. По този начин се осигурява много надеждна връзка с основата и TRM системата на практика се интегрира в стенната зидария, което намалява значително потенциалната опасност от отделяне на системата от основата.

SikaWrap® FX за армировка вградена в близост до повърхността (NSM)

При усилване на огъване за отрицателни и положителни огъващи моменти обикновено се използват повърхностно залепени въглеродни ламели Sika® CarboDur® или вградени в прорези (слотове) в близост до повърхността (NSM) въглеродни ламели Sika® CarboDur® NSM или пръти Sika® CarboDur® BC. Като алтернатива на тези твърди профили може да се използват гъвкавите въжета от въглеродни влакна SikaWrap® FX. Те се импрегнират със смоли на мястото на обекта и имат допълнителните предимства, напр. могат да бъдат инсталирани при всякакви дължини и геометрии – включително извити, обвити около различни ъгли или дори монтирани спираловидно, напр. за укрепване на стоманобетонни или зидани куполи.

SikaWrap® FX за армировка вградена в близост до повърхността (NSM) при конзоли
Комбинациите от възможните приложения на SikaWrap® FX – за анкериране/закотвяне и като вградена в близост до повърхността армировка, са много подходящи за усилване на конзоли. Първоначално, този тип усилване е разработено укрепване на балкони и тераси, но може да се използва и в други ситуации, при които имаме конзоли. Една част от SikaWrap® FX се закотвя (анкерира) към основната конструкция, а останалата част се вгражда в слотове, изрязани в повърхността на плочата, като по този начин конзолните елементи могат да поемат значително по високо натоварване.

SikaWrap® FX за направа на затворени кожуси при усилване на срязване
SikaWrap® FX може да се използва като алтернатива за усилване на срязване на греди вместо тяхното обвиване с тъкани SikaWrap®. При използването на SikaWrap® FX системи, този тип монтаж не изисква отстраняване и възстановяване на бетона на голяма ширина, нито механична подготовка на големи повърхности от основата. Изисква се само пробиването на няколко отвора и прорязването на няколко слота с минимална ширина. Когато е подходящо за употреба, решението със SikaWrap® FX е по-бързо, по-чисто и по-лесно за постигане на същия краен усилващ резултат.

SikaWrap® FX за усилване на връзките между колони и греди

При усилване на връзките колони-греди обикновено са необходими много слоеве от въглеродни тъкани SikaWrap®, монтирани в точно определен ред и посока. Въглеродните въжета SikaWrap® FX могат да се използват като алтернатива, подобно на стоманени дюбелни връзки така, че бетонните елементи да са свързани ефективно в едно цяло и системата SikaWrap® FX да е винаги под напрежение за поемане на необходимото конструктивно натоварване.

Продължение към втора част.

Забележка: Информацията в настоящото и всички други съвети се предоставят добронамерено и се базират на текущите познания и опит на Sika с продуктите при условия на правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с препоръките на Sika. Информацията се отнася само за приложенията и продуктите, упоменати в настоящото. При промени в параметрите на използване като напр. промени в основата и др., или за друг вид приложение, консултирайте с Техническата служба на Sika преди да използвате продуктите на Sika. Информацията, съдържаща се в настоящото, не освобождава потребителя на продуктите от задължението да ги изпита за пригодност. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на Лист с технически данни за съответния продукт, копия от които се предоставят по заявка.