Верни на професионализма, Кнауф България представят поредния отличен с награда обект