Защо да използвате рулата и плочите от минерална вата Izocam

С идването на пролетта започва сезонът на ремонтите и темата за изолацията става все по-актуална. И тъй като изборът на правилния продукт е много важен, нека да се спрем на качествата на рулата и плочите от минерална вата, производство на фирма Izocam. През 2014 година, фирмата пусна на пазара ново поколение минерална вата, която е много по-чувствителна към околната среда. Свойството механична устойчивост на продукта се увеличава, докато химическите съединения намаляват драстично. Осигурява се удобство и комфорт на потребителите и монтажниците. Коефициентът на топлопроводимост на ватата е по-нисък, което подобрява изолационните характеристики. Наред с топлоизолационните свойства, ватата от ново поколение показва добри акустични и пожарозащитни свойства, осигурява надеждно решение за всички детайли в сградата и техническа изолация.

Тази минерална вата се произвежда в заводи, които притежават: Системата за управление на качеството ISO 9001, Система за управление на околната среда ISO 14001, Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд OHSAS 18001.

Минералната вата на фирма Izocam притежава и следните допълнителни сертификати, които свидетелстват за високите качества на този материал:

EUCEB сертификат
Този сертификат се дава от Европейския съвет за сертифициране само на категорията „Био продукти“ . Продуктите, сертифицирани по EUCEB, са изработени от влакна, които не са класифицирани като опасни според разпоредбите на ЕС относно класифицирането, етикирането и опаковането на вещества и смеси. Знакът, че материалът е сертифициран, е поставен върху опаковките на рулата и плочите от минерална вата, които закупувате от нас.

ISO 50001 – Система за енергиен мениджмънт
Izocam постава опазването на околната среда на първо място в своята работа. На всеки 5 години, фирмата преразглежда своята дейност, пуска в експлоатация нови, модерни пещи с по-малко топлинни загуби и намалява потреблението на енергия с модернизация на оборудването. В резултат на тази дейност фирмата получава сертификат ISO 50001. Целта е да се намали консумираната енергия за производство, чрез подобряване на потреблението на тази енергия.

EPD (Environmental Product Declaration) – Декларация за екологични продукти

EPD (Декларация за екологичните продукти) има за цел да споделя с обществото проверената количествена екологична информация по отношение на продуктите или услугите. По този начин се насърчават продуктите и услугите с по-малко отрицателно въздействие върху околната среда. Той също така позволява получаване на информация за ефективността на продуктите.
Продуктите, които имат екологична продуктова декларация (EPD), печелят допълнителни кредитни точки в зелените системи за сертифициране на сгради като LEED, BREEAM. Предимствата, постигнати чрез документите на EPD, включват:
– съответствие със законодателството на Европейския съюз;
– международно признание;
– материалите са предпочитани при строителството за Зелени сгради;
– предимство пред аналогични материали в строителния сектор.

Повече за видовете минерална вата на рула и плочи можете да научите ТУК .

Вижте също...