Защо не се наказва за забавени разрешения по ЗУТ?

Вижте също...