Зелените покриви – предимства и изграждане

Isomat

Вярвате или не, превърналите се в модерно решение за озеленяване в градска среда зелени покриви, са актуална тенденция, “вдъхновена” от древни постройки, известни още от каменния век.

Редица ползи открояват този вид покривна система и го правят предпочитан избор в много европейски държави. Освен уникалната визия и усещането, което ни доближава до природата, този вид зелени площи представляват и отлична топлоизолация.

Защо да изберем зелен покрив?

– Увеличават зелените пространства в градска среда ;
Предотвратяват наводнения. В градски условия до 75% от валежите се превръщат в отток, който не може да проникне в почвата, а съхранявайки дъждовните води в растенията и субстрата, зелените покриви ги изпускат обратно в атмосферата чрез евапотранспирация;
Топло и хидроизолационни качества Нещо повече – със свойството си на топлоизолация, зелените покриви допринасят значително за намаляне на нужното за охлаждане на сградите енергопотребление и по този начин спомагат за по-малко въглеродни емисии;
Намаляват вредното влияние на слънчевите лъчи Още едно от предимствата на зелените покриви е, че играят роля на филтър, който осигурява защитен слой за строителните материали на покривната конструкция. Така се намалява въздействието на UV светлината и температурните изменения и се запазват по-дълго качествата на строителните материали;
Шумоизолация Друг значителен плюс е, че симбиозата между почва, растения и въздушни слоеве в зелените площи действа и като звукоизолираща бариера – данните сочат че може да бъде достигнато понижаване на звука в сградата с 8 или повече децибели.

Видове покривно озеленяване

Най-честото разделение на покривното озеленяване е на – интензивни и екстензивни зелени покриви. Дълбочината на субстрата и използваната растителност са основните разлики между двата вида. Като всеки по-дълбок слой субстрат позволява засаждането на по-голямо разнообразие от растителни видове.

Isomat

Интензивните зелени покриви представляват плътен слой почва и изискват напояване, тъй като задържат по-големи количества вода, осигуряват и по-плодородни условия за развитие на растенията. Дълбочината на субстрата при тях може да варира между 150 мм и 1500 мм. което дава възможност за разнообразно залесяване от треви и храсти до по-големи растения и дори дървета.

Екстензивните зелени покриви  (от 20 мм до 200 мм дебелина на субстрата), предполагат озеленяване с ниски сухоустойчиви растения, които изискват минимална грижа. Този вид е подходящ избор при покриви с наклон, тъй като са изключително леки. Растенията, които се засаждат не изискват повече от 20 см почвен субстрат и обикновено са мъхове, сукуленти, диви цветя, което прави екстензивните покриви по-евтин и лесен за поддръжка избор.

Конструиране и компоненти

Важно при проектирането на всеки зелен покрив е да се вземе предвид неговото тегло, което да бъде изчислено с напоен с вода субстрат. Съобразява се видът на сградата, наклонът на покрива, метеорологичните условия в района, растителността и т.н.

Изграждането на зелени покриви е вече добре установен процес, за целта на който са необходими най-често 7 слоя:
– растителна покривка;
– субстрат;
– филтър от геотекстил;
– отводнителен слой;
– бариерен слой за коренова система;
– хидроизолационен слой;
– избраната покривна повърхност (най-често бетон, замазка).

Isomat

Основните части на една зелена покривна система са хидроизолационната мембрана, отводнителният слой и дренажът, субстратът и растителната покривка. Бариерният слой предотвратява проникването на корени през водонепропрускливата мембрана. Отводнителният слой, съвместно със субстрата, определя способността на зеления покрив да задържа вода. Правилният избор и полагане на хидроизолационната мембрана са изключително важни, за да се гарантира устойчивост на уплътняване на остатъчната влага. Двукомпонентната, полиуретан-битумна течна мембрана Isoflex-PU 560 BT осигурява отлична адхезия към основата, гъвкавост, надеждност и дълготрайност, както и играе ролята на противокоренна бариера. Полага се върху чиста, суха и здрава основа след грундиране с Primer PU-100.

Върху хидроизолацията се монтира филтърен геотекстил с плътност от мин. 125 гр./метър. Така се осигурява по-високо ниво на защита на повърхността от механични въздействия и по-добра вентилация. Той притежава и повишена устойчивост срещу корени и гниене.

Следва дренажната мембрана Delta Floraxx-Top, двуслойна система от плътен полиетилен (HDPE) и фабрично интегриран защитен горен слой от геотекстил. Системата Delta Floraxx-Top е с иновативен дизайн на чашките – оребрени осмоъгълници с височина 2 см, които едновременно осигуряват висока якост на натиск 200 kN/m², но и са в състяние да задържат до 7 л/м² дъждовна вода, която да изпарят в периоди на засушаване. Това прави системата изключително подходяща за нашите климатични условия, където месец на обилни дъждове се редува с по-сухи месеци. Свръзките между отделните пластове Delta Floraxx-Top се осигуряват от специални конектори, които са включени в пакетите. Върху нея се изсипва предвиденото количество пръст и се озеленява.

Isomat

Системата е дишаща и позволява приложение и при обърнати зелени покриви. Сетрифициарана е по DIN EN 13252 и отговаря на изискванията на FLL за зелени покриви. Готови детайли за проектиране са налични онлайн и винаги можете да получите консулатация за системата и полагането ѝ от специалистите на Изомат.

Ефективност и поддръжка

Макар първоначалната инвестиция при решението за покривно озеленяване да е по-висока, ефективността на зелените покриви с до 40% по-голяма от стандартните покривни решения. Това се дължи на намалени разходи при отводняването, по-ниско енергопотребление (15-45%) и подобрено качество на атмосферния въздух, а разходите за поддръжка са едва 2-3% от първоначалната инвестиция. Немалък плюс на решението да заложите на зелени покривни системи е, че те се разглеждат като зелени площи и ви позволяват да оползотворите пространството между сградите по друг начин без да сте в нарушение на законовите изисквания за нужния процент озеленяване.

За повече информация – Изомат интернешънъл.

Може да харесате още...