pixel

Жителите на панелните комплекси посочват проблемите на междублоковите пространства

Ако живеете в панелка и имате проблеми с паркирането, престъпността, осветлението, бездомните животни и други неуредици в пространствата около вашия блок, имате възможност да промените това чрез участие в анонимно допитване на blockareas.bg.

Актуалната Национална програма за енергийна ефективност акцентира върху въпросите за енергийни икономии в жилищата. Ако допуснем, че нейното реализиране бъде успешно, ще постигнем: първо, повишено благосъстояние на домакинствата чрез намалени сметки, и второ – повишен комфорт на обитаване.

Когато говорим за „комфорт на обитаване“ обаче, никой не поставя на дневен ред значимостта на заобикалящата ни среда – извън панелния блок.

Междублоковите пространства имат потенциал за развитие на социални, културни и спортни дейности, но дали тези възможности се използват? До каква степен жителите са подготвени за солидарно изграждане и поддържане на тези места? Какво би било участието на общинските власти?

За отговор на тези и други въпроси екип от Университета по архитектура, строителство и геодезия разработва проект, насочен към съживяването на тези градски структури. С цел широко отразяване мнението на жителите, изследователите поставят няколко въпроси в анкета, която може да попълните анонимно за секунди тук.
Научният колектив се ръководи от проф. д-р арх. Йордан Радев с колектив – гл. ас. д-р арх. Стефан Аспарухов (координатор), гл. ас. д-р арх. Димитрина Попова (БАН), арх. Ангел Енкин (докторант) и арх. Димо Джотолов (докторант).

Проектът е със заглавие „Културна идентичност и енергийна ефективност при ревитализацията на междублоковите пространства на панелните комплекси в София“. Неговото финансиране се осигурява от Фонд „Научни изследвания“ и разработва двуетапно в периода 2015-2016г.
Допълнителна информация можете да намерите тук.

Може да харесате още...