187 млн. евро по програмата за сътрудничество Румъния – България

Вижте също...