pixel

187 млн. евро по програмата за сътрудничество Румъния – България

Denica

Над 270 проекта са подадени по програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Румъния – България 2014 – 2020 г. Това обяви по време на четвъртото заседание на Комитета за наблюдение на програмата, заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и съпредседател Деница Николова.

На заседанието бяха разгледани подадените инвестиционни предложения по първата покана на програмата. Комитетът за наблюдение приключи без консенсус и одобрени проекти, предложени от оценителната комисия. Причината е, че от подадените над 150 инвестиционни предложения едва 39 бяха набелязани за финансиране. „За българските участници в Комитета за наблюдение на програмата водещо е качеството на проектите и ефекта, който те ще допринесат за регионите. Програмата е от изключително значение за развитието на Северна България и ние целим да постигнем максимален ефект с ресурса, с който разполагаме, по отношение на националните приоритети, свързани с инфраструктурата, опазването на околната среда и защитата от бедствия. Дебатът бе сериозен, но не постигнахме консенсус и до края на месец септември ще търсим решение, което да удовлетворява и двете страни“, коментира зам.-министър Николова.

Тя отбеляза, че ресурсът по програмата от над 187 млн. евро е сериозна инвестиция за регионите. Зам.-министър Николова изтъкна, че 70% от подадените от страната ни проекти са били отстранени от Техническия секретариат заради формални административни пропуски. Това, според нея, ощетява българските и румънски бенефициенти, тъй като заради липса на печат, или непълно изречение може да са отстранени проекти, които биха имали много по-сериозен ефект за региона, още повече, че става въпрос за Северна и Северозападна България, където има нужда от сериозна подкрепа. „Търсим консенсусен вариант и алтернатива за проектите и ще се опитаме до края на месец септември да намерим решение за втори шанс, за да не ощетим страната и регионите. Ще потърсим взаимноизгодно решение за добрите проекти, които не са допуснати заради формални пропуски“, изтъкна зам.-министър Николова.

„Броят на получените проектни предложения показва, че програмата е изключително важна за региона и една от основните възможности за местните власти и организации да реализират съвместни инициативи, с които да подобрят състоянието на този изключително проблемен в своето икономическо и социално развитие трансграничен регион.  Целта е не просто да усвояваме средствата, които са ни предоставени от ЕК по програмата, но да намерим най-добрите проекти, които да допринесат за икономическо развитие и заетост“, отбеляза зам.-министър Николова. Тя добави, че програмата дава изключителна възможност за инвестиции и стимулиране на икономическото развитие. „Не случайно близо 181 млн. евро, или 87% от бюджета на поканата за набиране на проектни предложения, е насочен именно към подобряването на трансграничната инфраструктура в областта на достъпността и свързаността, към опазването на околната среда и превенция срещу риска от природни бедствия“, отчете още Николова.

По думите й финансовият ресурс по програмата е значителен и управляващият орган отговорно трябва да одобрява проекти, които имат устойчиво въздействие върху трансграничната територия и ще дадат тласък за развитие на регионите.

Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Румъния бе една от първите одобрени за новия програмен период. Общият размер на средствата по нея е близо 260 млн. евро.

stroimedia.bg

Може да харесате още...