Антистатично епоксидно подово покритие от Isomat

Нарастването на статичното електричество при подовите покрития е един от основните и наболели проблеми, които се наблюдават на места, където се преработват или съхраняват леснозапалими вещества – електроцентрали, оръжейни складове, болнични заведения, компютърни зали и др. Наличието на електростатично напрежение в повърхностите не само създава проблеми за инсталираните в тези помещения машини, но често е и опасно за хората работещи там (например съществува опасност от експлозия). Следователно, независимо от значителната механична и химическа здравина, повърхността на тези подове трябва да притежава и необходимата проводимост, за да осигури сигурно и безпрепятствено отвеждане на статичното електричество към земята.

DUROFLOOR-C е антистатично епоксидно покритие, което покрива гореизброените изисквания за подове, в които се акумулира статично електричество. Тя осигурява постоянна защита и не позволява натрупване на статично електричество върху пода. Стойността на електрическото съпротивление е от 104 до 106 Ohm и показва постоянна проводимост като предотвратява появяването на статично напрежение.

DUROFLOOR-C притежава също така и значителна трайност и издръжливост на триене (износване), както и подчертана издръжливост към органични и неорганични киселини, основи, петролни продукти, някои разтворители, солена и сладка вода и атмосферни условия.

DUROFLOOR-CV е 2-компонентна, цветна епоксидна система с разтворители, която не позволява натрупване на статично електричество. Съпротивлението и е под 104 Ohm. DUROFLOOR-CV се използва като междинен слой под епоксидната система DUROFLOOR-C, който създава еднаква проводимост по цялата повърхност на подовата настилка.

ПРИЛОЖЕНИЕ НА DUROFLOOR-C
Компоненти А (смола) и В (втвърдител) на DUROFLOOR-C и DUROFLOOR-CV са опаковани в отделни опаковки, в предварително определено съотношение по маса. Цялото количество на компонент В се добавя към компонент А. Смесват се с нискооборотен миксер (300 обр/мин).

Важно е сместа да се разбърка добре в близост до стените и дъното на съда, за да се получи равномерно разпределяне на втвърдителя. След втвърдяване на грунда се инсталират специални самозалепващи се медни ленти (проводници) върху основата, така че да образуват мрежа с размери на квадратите поне 5×5 m, свързани с периферен кабел. Този кабел се заземява на подходящо място. Препоръчва се за безопасност, да се осигурят поне две точки на заземяване. След това, грундираната повърхност, включително медните ленти, се покрива с DUROFLOOR-CV на тънък слой чрез ролер. Разход около 200 g/m².

Технически данни:

СВОЙСТВАDUROFLOOR-CСТАНДАРТ
ФИЗИЧНИ
Плътност1.45 кг/л
Вискозитет5.700 mPa.sBrookfield
Мин. темп. на втвърд.+8°С
Проходимост (+23°С)24 часа
Крайна якост (+23°С)7 дни
ПожароустойчивостEfiEN 13501-1
МЕХАНИЧНИ
Устойчивост на износване – Taber test76.6 мгASTM D 4060
Устойчивост на износване – BCAAR 0.5EN 13892-4
УдароустойчивостIR4EN ISO 6272
Якост на натиск43 МраDIN EN 196
Якост на огъване25 МраDIN EN 196
Якост на адхезия>3 МраEN 13892-8
Твърдост80 – SHORE DDIN 53505
ХИМИЧНИ
Устойчивост на химически р-ри
(оцетна, лимонена, сярна и млечна
киселини, хипохлорид, натриев
хидрооксид, етанол, ксилен, олио)
Няма или с леко
изменение
ASTM D 543-87
Водопоглъщаемост (14 дни)0.90%ASTM D 570
Електро-съпротивление104 – 105Ohm
Устойчивост на температурни
изменения
-30°С до +100°С
-30°С до +60°С

 

За контакти и повече информация – www.isomat.bg

Вижте също...