Новите замазки на Knauf

В строителната конструкция няма важни и неважни елементи, защото всички са свързани в едно, всеки има своя принос за здравината и експлоатационните качества на постройката. И все пак подовете заемат по-особено място. Те носят значително статично натоварване, повърхността им трябва да бъде устойчива на натиск и износване, понякога да издържа на въздействието на химически агресивни вещества, да бъдат напълно равни и с гладка повърхност, за да служат за основа на връхните декоративни покрития и т.н. Задачата се усложнява допълнително, когато подовата конструкция трябва да осигурява защита срещу топлинни загуби, както и да бъде добър звукоизолатор.

Стоманобетонната плоча, колкото и добре да е излята, все още не е завършен под. В зависимост от предназначението и експлоатацията на помещението се поставят различни изисквания и се използват различни технологии и материали за довършителни дейности, които често отнемат повече време и труд, отколкото направата на самата носеща плоча.

Най-честата и лесно изпълнима операция е директно полагане на подравняваща циментова замазка върху плочата, която покрива неравностите, прави пода хоризонтална равнина, а готовата повърхност – относително гладка и подходяща за полагане на финишното подово покритие. Полагането и особено подравняването на замазката е трудоемка и невинаги успешна работа. Минималната дебелина на замазката, ако не се използват специални добавки е 20 mm, ако в разтвора не са добавени полипропиленови фибри замазката може да се напука.

Продуктовата палитра Кнауф ни дава няколко решения на проблема за изравняване на плочата.

Сухите подове Vidifloor Solo и Duo са суха подова облицовка, която изгражда равна повърхност и изолира хоризонталната конструкция.

Калциево-сулфатната саморазливна замазка Knauf FE 50 Largo е нов материал за замазки, който Кнауф България ЕООД пусна на пазара от близо една година. Бързина на полагане и абсолютната водоравност на слоя са основните и характеристики.

Представлява суха фабрично произведена смес, съдържаща анхидрид, специални видове гипс, добавки от гранулиран природен анхидрид или кварцов пясък с едрина на зърното 0–4 mm. Доставя се опакована в книжни торби с маса по 40 kg и се разбърква на място с чиста вода в съотношение около 6,5 l на торба суха маса. За замазка с дебелина 1 cm са необходими около 19 kg/m² материал.

Разтворът се разбърква и изпомпва до мястото на полагане със смесителни помпи от вида на FErro 100Z, PFT G4/G5 и други подобни, но Knauf FE 50 Largo може да се използва и на малки обекти, за строителство и ремонти в дома, като се разбърква с обикновен електрически миксер. Показател за правилно подготвения разтвор е, че при наливането му водата не бива да се отделя от него. Разбърканият с вода разтвор трябва да се използва в интервала от един час.

На схемите са изобразени няколко типични изпъления на саморазливна замазка с Knauf FE 50 Largo.

Замазката Knauf FE 50 е специално разработена и представлява оптималното решение за прилагане при строителството на еднофамилни къщи, на многоетажни жилищни и офисни сгради. Използва се за замазки с дебелина над 25 mm, когато са непосредствено свързани със стоманобетонната плоча, над 30 mm, когато между тях и основата има разделителен слой, и над 35 mm при наличие на подова отоплителна система и/или топлоизолация.

Върху замазката може да се стъпва 24 часа след полагането ù, след три денонощия тя може да поема и натоварване. За да стане годна за полагане на връхната подова настилка обаче са необходими 3–6 седмици, за да изсъхне до необходимата степен. Времето за изсъхване на замазката се скъсява при по-ниска относителна влажност и по-висока температура на въздуха. Ето защо се препоръчва осигуряване на по-интензивна въздушна циркулация чрез държане на вратите и прозорците широко отворени. Особено важно е доброто проветряване през първите седем дена, когато процесът на съхнене е най-интензивен.

Кнауф България предлага и специални замазки за подово отопление – F311 Knauf Heizestrich. Оптималното транспортиране на топлината, цялостносто обгръщане на тръбите, много добра топлопроводимост λz = 1,4-1,87 W/(m•K), минимално покриване на тръбите, бързото нагряване (пестене на енергия) са само някои от основните предимства на Knauf замазките.

Препоръки при полагане
Тръбите на подовото отопление трябва да са осигурени срещу изплуването им на повърхността, в случай че това не може да се избегне, замазката трябва да се положи на два слоя:
1. Изравнителен слой – до горния край на тръбата
2. Полагане на слой до достигане на необходимата дебелина на замазката ≥ 35 mm.

Използва се изолационна ивица, подходяща за саморазливна замазка, със свиваемост мин. 5 mm. Препоръчва се Knauf изолационна ивица FE 10/120 с фолио. В зависимост от големината на помещението и формата на проекта може да е необходимо направата на дилатационни фуги. Да се планират дилатационни фуги при преминаването през вратите, при площи с дължина на страната по голяма от 10 m, при свързване на две отделни полета. Допълнителна информация може да се вземе от наредбата на IGE “ Фуги в калциевосулфатни течни замазки”.

За оптимално изсъхване е необходимо да се състави протокол за загряване на замазката (виж последната страница на проспекта на www.knauf.bg).

Твърди и паропропоскливи покрития да се полагат 1-3 дни след загряване. Ако се изчака повече от 3 дни с полагането на покритието, замазката трябва да се загрее още веднъж непосредствено преди полагане на покритието и да се провери остатъчната и влажност с РЕ – фолио.

Грундът и лепилата за финишните покрития трябва да са подходящи за подово отопление. За полагане на керамични покрития да се използва еластично лепило.

– Калциево-сулфатната саморазливна замазка Knauf FE 50 Largo;
– F311 Knauf Heizestrich.

Може да харесате още...