pixel

Архитектурен фестивал София 2015

Регионална колегия София-град към Камарата на архитектите в България, съвместно със Съюз на архитектите в България, ви кани на поредица от събития по повод Деня на София на 17 септември и Световния ден на архитекта на 5 октомври 2015.

Програмата се провежда под заглавието АРХИТЕКТУРЕН ФЕСТИВАЛ СОФИЯ 2015 от 17 септември до 5 октомври 2015 и е в подкрепа на изявата на ролята на архитектите, ландшафтните архитекти и
урбанистите за градската среда, продуцирането на креативно и полезно съдържание за професионалната общност и обществото, подкрепата за прозрачността и конкуренцията, възможностите за образование и обучение, както и създаването на устойчиви професионални и
граждански мрежи и модели по темите на архитектурата и градската среда.

Основна цел на фестивала е да популяризира професията, ролята и отговорността на архитектите, ландшафтните архитекти и урбанистите, като създаде платформа за обмен на опит и дебати по актуални теми от архитектурата и града.

Повече за програмата и събитията на фестивала можете да намерите тук, както и на страницата на фестивала.

Може да харесате още...