Всичко от: БАИС

БАИС с електронна платформа за търсене и намиране на работа и стажове

БАИС те кани на Speed interview – бързи интервюта с водещи личности в строителния бизнес и потенциални работодатели в сектора на изолациите. Презентационна чест БАИС ще представи електронна платформа за търсене и намиране на работа и стажове, която разработи на своя сайт в подкрепа на студенти...

БАИС избра своето ново ръководство

На 19.04.2018 г. в сградата на УАСГ се проведе отчетно-изборно Общо събрание на „Българска асоциация за изолации в строителството“ (БАИС). Събранието беше открито от Председателя на УС на БАИС г-н Борис Радулов. Преди започване на дискусията главният секретар на „Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране“ (КИИП)...

Висок интерес отчете БАИС към дискусионен панел за санирането

На 08.03.2018 г. „Българска асоциация за изолации в строителството“ (БАИС) проведе дискусионен панел по проблемите на енергийно ефективно обновяване на ограждащите конструкции на сгради на тема: „Саниране на ограждащи конструкции на сгради – грешки при изпълнението и контрол на качеството“. Събитието бе част от съпътстващата програма...

БАИС организира семинар за топлинни мостове

Българска асоциация за изолации в строителството“ (БАИС) ще проведе на 29.03.2018 г. семинар на тема „Топлинни мостове, същност, проблеми и практически решения“, насочен към проектанти, изпълнители и надзорници. Регистрация за семинара може да направите тук. Целта на семинара е участниците в инвестиционния процес да се запознаят...

Разширено становище на БАИС по темата за фасадната система „Капарол”

В Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар не е дефинирано понятие „реакция на огън“ за топлоизолационни системи (ETICS) и не съществуват изисквания, свързани с такава характеристика. Наредбата разглежда реакцията на огън единствено като експлоатационен показател...

Предложения на БАИС за промяна на правилата и нормите за осигуряване на безопасност при пожар

Натрупаният за повече от година опит при изпълнението на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради“ показа някои несъвършенства на „Наредба № Із-1971 (от 29.10.2009 г.) за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар“. Във връзка с това БАИС предлага да...

БАИС проведе кръгла маса на тема „Пожаробезопасност при изпълнението на фасадни изолации“

На 22.11.2017г., в пресклуба на БТА, „Българска асоциация за изолации в строителството“ (БАИС) проведе кръгла маса на тема „Пожаробезопасност при изпълнението на фасадни изолации“. В събитието взеха участие заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Малина Крумова, експерти от МРРБ, ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“,...

БАИС успешно проведе серия от обучения по Енергийна ефективност

С обучителен курс в град Бургас на 16 ноември 2017 г. приключи серията от обучения по Енергийна ефективност, организирана от „Българска асоциация за изолации в строителството“ (БАИС) през настоящата година. Семинарите на тема „Ръководството за енергийно ефективно обновяване на ограждащите конструкции на сгради – средство за...

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!